STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
981 000.00.19.H29-231005-0028 230000051/PCBSX-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THIẾT BỊ Y TẾ KOINT Ngáng miệng dùng một lần

Còn hiệu lực

982 000.00.19.H29-231115-0007 230001657/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THIẾT BỊ Y TẾ KOINT Túi tiệt trùng

Còn hiệu lực

983 000.00.19.H29-231115-0015 230001656/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH DOANH NGHIỆP XÃ HỘI VULCAN Tay điện chức năng VULCAN AUGMETICS

Còn hiệu lực

984 000.00.19.H26-231114-0037 230002307/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG DAHUPHA Gel bọt vệ sinh Ava lady intimate

Còn hiệu lực

985 000.00.19.H26-231114-0039 230002306/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG DAHUPHA Gel bọt vệ sinh Shisei'sun

Còn hiệu lực

986 000.00.19.H26-231114-0038 230002305/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG DAHUPHA Gel bọt vệ sinh Tina lady foam

Còn hiệu lực

987 000.00.19.H29-231113-0017 230002559/PCBB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ CHĂM SÓC SỨC KHOẺ PT Kim sinh thiết nguyên lõi kèm kim đồng trục

Còn hiệu lực

988 000.00.19.H26-231115-0021 230003058/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH Y DƯỢC CHÂU KHÔI DUNG DỊCH XỊT HỌNG

Còn hiệu lực

989 000.00.19.H26-231115-0023 230003057/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH Y DƯỢC CHÂU KHÔI DUNG DỊCH DÙNG NGOÀI

Còn hiệu lực

990 000.00.19.H26-231115-0020 230002304/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH Y DƯỢC CHÂU KHÔI DUNG DỊCH DÙNG NGOÀI

Còn hiệu lực