STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
981 000.00.19.H29-221226-0041 230000022/PCBB-HCM

VPĐD COOK SOUTH EAST ASIA PTE LTD TẠI TP.HCM Ống dẫn thức ăn đường mũi đến hỗng tràng

Còn hiệu lực

982 000.00.19.H29-221226-0040 230000021/PCBB-HCM

VPĐD COOK SOUTH EAST ASIA PTE LTD TẠI TP.HCM Kim tiêm nội soi có thể điều chỉnh

Còn hiệu lực

983 000.00.19.H29-221226-0038 230000020/PCBB-HCM

VPĐD COOK SOUTH EAST ASIA PTE LTD TẠI TP.HCM Bộ thắt tĩnh mạch sáu vòng

Còn hiệu lực

984 000.00.19.H29-221226-0037 230000019/PCBB-HCM

VPĐD COOK SOUTH EAST ASIA PTE LTD TẠI TP.HCM Thiết bị cầm máu qua nội soi

Còn hiệu lực

985 000.00.19.H29-221226-0033 230000011/PCBA-HCM

VPĐD COOK SOUTH EAST ASIA PTE LTD TẠI TP.HCM Rọ bắt sỏi đường mật và dị vật dây mềm

Còn hiệu lực

986 000.00.19.H29-221226-0031 230000010/PCBA-HCM

VPĐD COOK SOUTH EAST ASIA PTE LTD TẠI TP.HCM Rọ bắt sỏi đường mật và dị vật có tám dây

Còn hiệu lực

987 000.00.19.H29-221226-0030 230000009/PCBA-HCM

VPĐD COOK SOUTH EAST ASIA PTE LTD TẠI TP.HCM Rọ bắt có tán sỏi đường mật và dị vật

Còn hiệu lực

988 000.00.19.H29-221226-0029 230000008/PCBA-HCM

VPĐD COOK SOUTH EAST ASIA PTE LTD TẠI TP.HCM Bóng kéo sỏi đường mật có tiêm chất cản quang

Còn hiệu lực

989 000.00.19.H29-221226-0035 230000007/PCBA-HCM

VPĐD COOK SOUTH EAST ASIA PTE LTD TẠI TP.HCM Thiết bị khóa dây dẫn

Còn hiệu lực

990 000.00.19.H29-221226-0028 230000006/PCBA-HCM

VPĐD COOK SOUTH EAST ASIA PTE LTD TẠI TP.HCM Dây dẫn đường mật có đầu hiệu chỉnh

Còn hiệu lực