STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
981 000.00.19.H29-230509-0016 230000986/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN XUẤT NHẬP KHẨU THÀNH PHÁT Que thử xét nghiệm định tính hCG (Que thử thai nhanh)

Còn hiệu lực

982 000.00.19.H29-230509-0006 230000985/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN XUẤT NHẬP KHẨU THÀNH PHÁT Que/Bút thử xét nghiệm định tính hCG (Que/Bút thử thai nhanh)

Còn hiệu lực

983 000.00.04.G18-230510-0004 230000259/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH Bộ IVD xét nghiệm bán định lượng kháng thể IgG kháng Mycoplasma pneumoniae

Còn hiệu lực

984 000.00.04.G18-230516-0001 230000258/PCBB-BYT

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ SISC VIỆT NAM Thuốc thử xét nghiệm định lượng Nitơ Urê

Còn hiệu lực

985 000.00.19.H26-230309-0005 230001105/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH VẠN NIÊN Máy siêu âm chẩn đoán

Còn hiệu lực

986 000.00.19.H26-230510-0016 230001104/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN Y TẾ VIỆT NHẬT Máy siêu âm

Còn hiệu lực

987 000.00.19.H26-230406-0008 230001103/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CPC1 HÀ NỘI Sản phẩm

Còn hiệu lực

988 000.00.19.H26-230222-0080 230001102/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ ĐÔNG NAM Á Hệ thống IVD xét nghiệm định lượng công thức máu tổng thể

Còn hiệu lực

989 000.00.19.H26-230428-0017 230000205/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TOBO VIỆT NAM

Còn hiệu lực

990 000.00.19.H26-230508-0009 230001101/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ PHYMED Thiết bị tập đứng và giữ thăng bằng

Còn hiệu lực