STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
981 000.00.19.H26-240314-0018 240001189/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ OLYMPUS VIỆT NAM Bộ dụng cụ phẫu thuật niệu đạo có thấu kính

Còn hiệu lực

982 000.00.19.H29-240517-0022 240001072/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ÂN PHÁT Viên đặt âm đạo

Còn hiệu lực

983 000.00.19.H29-240517-0023 240001071/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ÂN PHÁT Viên đặt âm đạo

Còn hiệu lực

984 000.00.19.H26-240508-0005 240001188/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH PHÚC HẠNH NGUYÊN Máy điều trị nội nha COXO

Còn hiệu lực

985 000.00.19.H29-240519-0001 240000179/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH VICKY PHARMA

Còn hiệu lực

986 000.00.19.H29-240517-0008 240000788/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH MTV NGÔI SAO Y TẾ Dụng cụ nha khoa

Còn hiệu lực

987 000.00.19.H26-240508-0003 240000942/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH PHÚC HẠNH NGUYÊN Bộ lấy file gãy

Còn hiệu lực

988 000.00.19.H29-240518-0001 240001070/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ HOA MAI Máy siêu âm cầm tay chẩn đoán hình ảnh và phụ kiện

Còn hiệu lực

989 000.00.19.H26-240417-0005 240001187/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH GE HEALTHCARE VIỆT NAM Máy siêu âm chẩn đoán

Còn hiệu lực

990 000.00.19.H29-240517-0010 240000787/PCBA-HCM

VPĐD KARL STORZ SE & CO. KG TẠI TP.HCM Dụng cụ phẫu thuật nội soi khớp

Còn hiệu lực