STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
181 000.00.19.H26-230602-0003 230001019/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ VÀ KHOA HỌC AN BÌNH Thuốc thử tách chiết axit nucleic

Còn hiệu lực

182 000.00.19.H26-230602-0012 230001265/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ VÀ KHOA HỌC AN BÌNH Thuốc thử xét nghiệm định tính đồng thời tác nhân gây bệnh đường hô hấp

Còn hiệu lực

183 000.00.19.H26-230602-0014 230001264/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ MEDITOP Máy điện tim

Còn hiệu lực

184 000.00.17.H54-230605-0001 230000011/PCBA-TB

CÔNG TY TNHH MEDINOVA Băng cuộn lụa - Silk tape

Còn hiệu lực

185 000.00.17.H54-230602-0001 230000010/PCBA-TB

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM MEDI KOREA Khăn lau hạ sốt

Còn hiệu lực

186 000.00.19.H26-230601-0019 230001263/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN VIETMEDICAL-PHÂN PHỐI Trocar

Còn hiệu lực

187 000.00.19.H29-230529-0005 230001168/PCBB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN ADK Sonde dạ dày chất liệu Silicone

Còn hiệu lực

188 000.00.19.H26-230601-0017 230001262/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN VIETMEDICAL-PHÂN PHỐI Trocar

Còn hiệu lực

189 000.00.19.H26-230601-0011 230001261/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN VIETMEDICAL-PHÂN PHỐI Dụng cụ nong và bảo vệ vết mổ

Còn hiệu lực

190 000.00.19.H29-230519-0020 230000676/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN ADK Túi cho ăn trọng lực dùng một lần

Còn hiệu lực

191 000.00.19.H26-230601-0020 230000236/PCBMB-HN

CỬA HÀNG MÁY VẬT LIỆU NHA KHOA HOÀNG GIA

Còn hiệu lực

192 000.00.19.H26-230602-0002 230001018/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM THỤC ANH Dung dịch vệ sinh mũi

Còn hiệu lực

193 000.00.19.H29-230530-0007 230001167/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ Y TẾ ĐẠI NAM Bộ chuyển đổi X-quang số hóa

Còn hiệu lực

194 000.00.19.H26-230601-0016 230001017/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH VẠN NIÊN Cụm IVD rửa dùng trong xét nghiệm huyết học

Còn hiệu lực

195 000.00.19.H26-230601-0015 230001016/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH VẠN NIÊN Cụm IVD pha loãng trong xét nghiệm huyết học

Còn hiệu lực

196 000.00.19.H29-230524-0010 230000209/PCBMB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN THÍNH HỌC AN KHANG

Còn hiệu lực

197 000.00.19.H29-230529-0012 230000675/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM NAM VIỆT NƯỚC OXY GIÀ 3%

Còn hiệu lực

198 000.00.19.H29-230529-0015 230000674/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM NAM VIỆT CỒN BORIC 3%

Còn hiệu lực

199 000.00.19.H26-230601-0004 230001015/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM HOÀNG LONG VIỆT NAM Xịt mũi ưu trương HYPER SEA

Còn hiệu lực

200 000.00.19.H29-230529-0010 230000673/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM NAM VIỆT CỒN 70%

Còn hiệu lực