STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
241 000.00.19.H29-240606-0011 240000908/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KHOA HỌC KỸ THUẬT THÀNH KHOA Máy ly tâm

Còn hiệu lực

242 000.00.19.H29-240530-0031 240001198/PCBB-HCM

TRUNG TÂM KIỂM CHUẨN XÉT NGHIỆM THÀNH PHỐ Mẫu ngoại kiểm tra chất lượng xét nghiệm Huyết thanh học Helicobacter pylori

Còn hiệu lực

243 000.00.19.H29-240530-0030 240001197/PCBB-HCM

TRUNG TÂM KIỂM CHUẨN XÉT NGHIỆM THÀNH PHỐ Mẫu ngoại kiểm tra chất lượng xét nghiệm Miễn dịch

Còn hiệu lực

244 000.00.19.H29-240530-0028 240001196/PCBB-HCM

TRUNG TÂM KIỂM CHUẨN XÉT NGHIỆM THÀNH PHỐ Mẫu ngoại kiểm tra chất lượng xét nghiệm Định tính và định genotype HPV

Còn hiệu lực

245 000.00.19.H29-240530-0027 240001195/PCBB-HCM

TRUNG TÂM KIỂM CHUẨN XÉT NGHIỆM THÀNH PHỐ Mẫu ngoại kiểm tra chất lượng xét nghiệm Định tính HPV

Còn hiệu lực

246 000.00.19.H29-240530-0026 240001194/PCBB-HCM

TRUNG TÂM KIỂM CHUẨN XÉT NGHIỆM THÀNH PHỐ Mẫu ngoại kiểm tra chất lượng xét nghiệm Định genotype HPV

Còn hiệu lực

247 000.00.19.H29-240530-0025 240001193/PCBB-HCM

TRUNG TÂM KIỂM CHUẨN XÉT NGHIỆM THÀNH PHỐ Mẫu ngoại kiểm tra chất lượng xét nghiệm Định nhóm máu và An toàn truyền máu

Còn hiệu lực

248 000.00.19.H29-240530-0024 240001192/PCBB-HCM

TRUNG TÂM KIỂM CHUẨN XÉT NGHIỆM THÀNH PHỐ Mẫu ngoại kiểm tra chất lượng xét nghiệm Định nhóm máu

Còn hiệu lực

249 000.00.19.H29-240530-0032 240001191/PCBB-HCM

TRUNG TÂM KIỂM CHUẨN XÉT NGHIỆM THÀNH PHỐ Mẫu nội kiểm tra chất lượng xét nghiệm Định nhóm máu

Còn hiệu lực

250 000.00.19.H29-240604-0019 240000907/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH TOTIN DỤNG CỤ PHẪU THUẬT MẮT, MŨI, MIỆNG

Còn hiệu lực

251 000.00.19.H29-240605-0016 240001190/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH TERMINIUS HEALTHCARE VIETNAM Máy HIFU siêu âm điều trị

Còn hiệu lực

252 000.00.19.H29-240605-0017 240001189/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH TERMINIUS HEALTHCARE VIETNAM Máy HIFU siêu âm điều trị

Còn hiệu lực

253 000.00.04.G18-240528-0002 24016CNKĐ/BYT-HTTB

VIỆN TRANG THIẾT BỊ VÀ CÔNG TRÌNH Y TẾ

Còn hiệu lực

254 000.00.03.H42-240404-0002 240000003/PCBB-NB

CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA Y TẾ VIỆT NAM Bộ dây truyền dịch sử dụng một lần

Còn hiệu lực

255 000.00.04.G18-240605-0006 240000005/PTVKT-BYT

PHAN VĂN HUY

Còn hiệu lực

256 000.00.19.H26-240530-0024 240001379/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ KHOA HỌC BIOMEDIC Hệ thống giải trình tự gen thế hệ mới tích hợp

Còn hiệu lực

257 000.00.19.H26-240607-0024 240001124/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN DOANH DƯỢC PHẨM AQUA XỊT MŨI HỌNG AQUA CARE

Còn hiệu lực

258 000.00.19.H26-240609-0002 240001123/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH HÓA DƯỢC AERO CHEMIE GẠC RƠ LƯỠI MAMA & BABY

Còn hiệu lực

259 000.00.19.H26-240605-0016 240001122/PCBA-HN

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN TẬP ĐOÀN EVD Chuông nâng xương ức lõm

Còn hiệu lực

260 000.00.19.H26-240531-0015 240000180/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VÀ VẬT TƯ Y TẾ TH

Còn hiệu lực