STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
381 000.00.19.H29-230524-0022 230000636/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH APOLLO OPTICAL (VIETNAM) Tròng Kính Mắt

Còn hiệu lực

382 000.00.19.H26-230531-0020 230001002/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH VIETNEW99 BỒN RỬA TAY VÔ TRÙNG

Còn hiệu lực

383 000.00.19.H26-230530-0034 230001237/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TẤT THÀNH Kim sinh thiết chân không vú Mammotome revolve ST

Còn hiệu lực

384 000.00.19.H29-230508-0014 230000635/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH KOCOS Miếng dán mụn

Còn hiệu lực

385 000.00.19.H29-230525-0013 230001099/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH MẮT HÀN VIỆT KÍNH ÁP TRÒNG

Còn hiệu lực

386 000.00.19.H29-230523-0016 230000634/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN NANO TECHMART DUNG DỊCH XỊT DA

Còn hiệu lực

387 000.00.19.H26-230530-0037 230001236/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC MỸ PHẨM SANOVA Dung dịch nhỏ mắt

Còn hiệu lực

388 000.00.19.H26-230530-0039 230001235/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC MỸ PHẨM SANOVA Dung dịch xịt mũi

Còn hiệu lực

389 000.00.19.H26-230530-0040 230001234/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC MỸ PHẨM SANOVA Dung dịch xịt mũi

Còn hiệu lực

390 000.00.19.H26-230530-0038 230001233/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC MỸ PHẨM SANOVA Dung dịch nhỏ mắt

Còn hiệu lực

391 000.00.19.H26-230529-0030 230000231/PCBMB-HN

NHÀ THUỐC SỐ 6 TÂM AN

Còn hiệu lực

392 000.00.19.H26-230529-0009 230001232/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN HANMEDIC VIỆT NAM Bộ phận kết nối

Còn hiệu lực

393 000.00.19.H26-230530-0001 230001231/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ ABT Bộ xét nghiệm định lượng DNA Virus

Còn hiệu lực

394 000.00.19.H26-230530-0002 230001230/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ ABT Bộ xét nghiệm định lượng RNA Virus

Còn hiệu lực

395 000.00.19.H26-230530-0003 230001229/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ ABT Bộ xét nghiệm định tính DNA Virus

Còn hiệu lực

396 000.00.19.H26-230530-0004 230001228/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ ABT Bộ xét nghiệm định tính DNA vi khuẩn

Còn hiệu lực

397 000.00.19.H26-230518-0068 230001001/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ Y TẾ PHƯƠNG TÂY Ống chứa mẫu dùng cho máy đo tốc độ máu lắng

Còn hiệu lực

398 000.00.19.H26-230529-0032 230001227/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ Y TẾ PHƯƠNG TÂY Máy phân tích sinh hóa bán tự động

Còn hiệu lực

399 000.00.19.H26-230529-0035 230001000/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM NIHACHI 28 NHẬT- HÀN XỊT HỌNG

Còn hiệu lực

400 000.00.19.H26-230524-0019 230000230/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH VẬT TƯ Y TẾ THANH NHÀN

Còn hiệu lực