STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
481 000.00.19.H29-240524-0027 240000870/PCBA-HCM

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MEDIUSA Kem bôi trị ngứa và mẩn đỏ

Còn hiệu lực

482 000.00.19.H29-240524-0028 240000869/PCBA-HCM

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MEDIUSA Gel bôi trị ngứa và mẩn đỏ

Còn hiệu lực

483 000.00.19.H29-240529-0021 240001135/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Thuốc thử xét nghiệm định lượng lipase

Còn hiệu lực

484 000.00.19.H29-240529-0013 240001134/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Thuốc thử xét nghiệm định lượng lipase

Còn hiệu lực

485 000.00.19.H29-240529-0024 240001133/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Thuốc thử xét nghiệm định lượng lipase

Còn hiệu lực

486 000.00.19.H29-240529-0017 240001132/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HANA KIM BÁCH NGUYÊN Máy điều trị da

Còn hiệu lực

487 000.00.19.H29-240529-0018 240000868/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT MINH KHANG Hoá chất và vật tư được sử dụng trong quá trình nhuộm hoá mô miễn dịch và các quy trình khách liên quan

Còn hiệu lực

488 000.00.19.H29-240529-0019 240001131/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DHT Phụ kiện monitor theo dõi bệnh nhân

Còn hiệu lực

489 000.00.19.H29-240526-0001 240000867/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH HISTOLAB VN Môi Trường nuôi cấy vi khuẩn

Còn hiệu lực

490 000.00.19.H29-240528-0006 240001130/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH C.P.V Dung dịch tạo bọt làm sạch và tiền khử khuẩn mức độ trung bình dụng cụ y tế

Còn hiệu lực

491 000.00.19.H29-240522-0001 240000866/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH FUJIFILM VIỆT NAM Ống thông/Catheter đường mũi dùng cho nội soi

Còn hiệu lực

492 000.00.19.H29-240528-0007 240000865/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH FUJIFILM VIỆT NAM Bóng lấy sỏi

Còn hiệu lực

493 000.00.19.H29-240527-0013 240000864/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH FUJIFILM VIỆT NAM Máy in phim X-Quang khô y tế

Còn hiệu lực

494 000.00.19.H29-240527-0028 240000193/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ NAM TIẾN

Còn hiệu lực

495 000.00.19.H26-240419-0036 240001321/PCBB-HN

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN OMRON HEALTHCARE SINGAPORE PTE LTD TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Máy xung điện trị liệu

Còn hiệu lực

496 000.00.19.H26-240419-0035 240001320/PCBB-HN

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN OMRON HEALTHCARE SINGAPORE PTE LTD TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Máy xông khí dung nén khí

Còn hiệu lực

497 000.00.19.H26-240419-0034 240001319/PCBB-HN

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN OMRON HEALTHCARE SINGAPORE PTE LTD TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Nhiệt kế hiện số

Còn hiệu lực

498 000.00.19.H26-240419-0032 240001318/PCBB-HN

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN OMRON HEALTHCARE SINGAPORE PTE LTD TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Nhiệt kế hiện số

Còn hiệu lực

499 000.00.19.H26-240531-0008 240001317/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ĐỒNG LỢI Mask máy thở không xâm nhập

Còn hiệu lực

500 000.00.19.H26-240531-0012 240001316/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH VẬT TƯ KHOA HỌC KỸ THUẬT AN THỊNH Test thử phát hiện định tính 6 chất ma túy MOP/MDMA/COC/MET/KET/THC trong mẫu nước tiểu người

Còn hiệu lực