STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
481 000.00.19.H26-230522-0022 230001200/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH LEGATEK Dụng cụ phẫu thuật nhãn khoa

Còn hiệu lực

482 000.00.19.H26-230519-0011 230001199/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ BẢO THỊNH Ghế máy nha khoa

Còn hiệu lực

483 000.00.19.H26-230519-0043 230001198/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN IDICS Máy xét nghiệm HbA1c cầm tay

Còn hiệu lực

484 000.00.19.H26-230518-0040 230000964/PCBA-HN

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN THIẾT BỊ Y TẾ 130 ARMEPHACO Xe đẩy bình ô xy

Còn hiệu lực

485 000.00.19.H26-230522-0001 230000227/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH VIỆT QUANG

Còn hiệu lực

486 000.00.19.H26-230522-0012 230000226/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU - ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH NHÀ THUỐC LONG CHÂU 1257

Còn hiệu lực

487 000.00.19.H26-230522-0013 230000225/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU - ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH NHÀ THUỐC LONG CHÂU 1107

Còn hiệu lực

488 000.00.19.H26-230520-0002 230000224/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU - ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH NHÀ THUỐC LONG CHÂU 1324

Còn hiệu lực

489 000.00.19.H26-230519-0044 230000223/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU - ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH NHÀ THUỐC LONG CHÂU 1323

Còn hiệu lực

490 000.00.19.H26-230519-0041 230000222/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU - ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH NHÀ THUỐC LONG CHÂU 1293

Còn hiệu lực

491 000.00.19.H26-230518-0045 230000963/PCBA-HN

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN THIẾT BỊ Y TẾ 130 ARMEPHACO Bàn chuyển dụng cụ gấp

Còn hiệu lực

492 000.00.19.H26-230518-0051 230000962/PCBA-HN

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN THIẾT BỊ Y TẾ 130 ARMEPHACO Rửa tay phẫu thuật lưu động

Còn hiệu lực

493 000.00.19.H26-230518-0049 230000961/PCBA-HN

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN THIẾT BỊ Y TẾ 130 ARMEPHACO Tủ đựng dụng cụ

Còn hiệu lực

494 000.00.19.H26-230518-0050 230000960/PCBA-HN

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN THIẾT BỊ Y TẾ 130 ARMEPHACO Giá cáng gấp

Còn hiệu lực

495 000.00.19.H26-230518-0043 230000959/PCBA-HN

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN THIẾT BỊ Y TẾ 130 ARMEPHACO Bàn tiếp dụng cụ

Còn hiệu lực

496 000.00.19.H26-230518-0048 230000958/PCBA-HN

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN THIẾT BỊ Y TẾ 130 ARMEPHACO Bàn phẫu thuật lưu động

Còn hiệu lực

497 000.00.19.H26-230518-0042 230000957/PCBA-HN

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN THIẾT BỊ Y TẾ 130 ARMEPHACO Giá truyền dịch

Còn hiệu lực

498 000.00.19.H26-230518-0039 230000956/PCBA-HN

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN THIẾT BỊ Y TẾ 130 ARMEPHACO Xe đẩy đồ vải

Còn hiệu lực

499 000.00.19.H26-230517-0003 230000221/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU - ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH NHÀ THUỐC LONG CHÂU 1187

Còn hiệu lực

500 000.00.19.H26-230518-0066 230001197/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT TPCOM Máy bơm khí CO2

Còn hiệu lực