STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
121 000.00.19.H26-240313-0002 240000906/PCBB-HN

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Thuốc thử xét nghiệm định lượng acid uric

Còn hiệu lực

122 000.00.19.H26-240313-0006 240000905/PCBB-HN

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Thuốc thử xét nghiệm định lượng acid lactic

Còn hiệu lực

123 000.00.19.H26-240313-0005 240000904/PCBB-HN

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Thuốc thử xét nghiệm định lượng acid lactic

Còn hiệu lực

124 000.00.19.H26-240312-0015 240000903/PCBB-HN

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Thuốc thử xét nghiệm định lượng cholesterol

Còn hiệu lực

125 000.00.19.H26-240312-0014 240000902/PCBB-HN

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Thuốc thử xét nghiệm định lượng protein toàn phần

Còn hiệu lực

126 000.00.19.H26-240312-0003 240000901/PCBB-HN

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Thuốc thử xét nghiệm định lượng globulin miễn dịch M (IgM)

Còn hiệu lực

127 000.00.19.H26-240312-0002 240000900/PCBB-HN

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Thuốc thử xét nghiệm định lượng globulin miễn dịch A (IgA)

Còn hiệu lực

128 000.00.19.H26-240312-0001 240000899/PCBB-HN

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Thuốc thử xét nghiệm định lượng acid uric

Còn hiệu lực

129 000.00.18.H57-240405-0002 240000005/PCBB-TTH

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI DƯỢC VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TATA Máy xét nghiệm miễn dịch dị ứng

Còn hiệu lực

130 000.00.18.H57-240405-0001 240000004/PCBB-TTH

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI DƯỢC VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TATA Cụm IVD xét nghiệm miễn dịch dị ứng

Còn hiệu lực

131 000.00.19.H26-240412-0013 240000664/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ VẬT TƯ Y TẾ ĐÔNG DƯƠNG Bộ thử kính

Còn hiệu lực

132 000.00.19.H26-240411-0038 240000898/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI LÂM DŨNG EV71 IgM Rapid Test (Test thử nhanh phát hiện kháng thể IgM kháng Enterovirus 71)

Còn hiệu lực

133 000.00.19.H26-240417-0022 240000663/PCBA-HN

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN DƯỢC PHẨM HFC Khăn hạ sốt

Còn hiệu lực

134 000.00.19.H26-240417-0021 240000662/PCBA-HN

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN DƯỢC PHẨM HFC Gạc răng miệng

Còn hiệu lực

135 000.00.19.H26-240412-0012 240000661/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KHOA HỌC VIỆT ANH Bình nuôi cấy tế bào bằng nhựa

Còn hiệu lực

136 000.00.19.H26-240228-0018 240000897/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH VẠN NIÊN Cụm IVD Lipoprotein: Apolipoprotein A1, Apolipoprotein B, Lipoprotein (a)

Còn hiệu lực

137 000.00.19.H26-240228-0017 240000896/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH VẠN NIÊN Bộ xét nghiệm định lượng Fructosamine

Còn hiệu lực

138 000.00.19.H26-240228-0016 240000895/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH VẠN NIÊN Cụm IVD dấu ấn tim: Homocysteine

Còn hiệu lực

139 000.00.19.H26-240228-0015 240000894/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH VẠN NIÊN Cụm IVD các protein đặc thù khác: β2-Microglobulin

Còn hiệu lực

140 000.00.19.H26-240228-0014 240000893/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH VẠN NIÊN Bộ IVD xét nghiệm định lượng Cystatin C

Còn hiệu lực