STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
1 000.00.19.H26-240220-0008 240000050/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP VÀ XÂY DỰNG HẰNG PHÁT

Còn hiệu lực

2 000.00.19.H26-240219-0015 240000269/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC MỸ PHẨM QUỐC TẾ LISACOS Xịt khớp

Còn hiệu lực

3 000.00.19.H26-240219-0014 240000268/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC MỸ PHẨM QUỐC TẾ LISACOS Xịt răng miệng trẻ em

Còn hiệu lực

4 000.00.19.H26-240219-0013 240000267/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC MỸ PHẨM QUỐC TẾ LISACOS Xịt sinh lý

Còn hiệu lực

5 000.00.19.H26-240220-0018 240000266/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ SINH HỌC DƯỢC MỸ PHẨM SJK Xịt mũi nước biển

Còn hiệu lực

6 000.00.19.H26-240220-0017 240000265/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ SINH HỌC DƯỢC MỸ PHẨM SJK Xịt xoang

Còn hiệu lực

7 000.00.19.H26-240220-0015 240000264/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ SINH HỌC DƯỢC MỸ PHẨM SJK Xịt đau răng miệng

Còn hiệu lực

8 000.00.19.H26-240220-0014 240000263/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ SINH HỌC DƯỢC MỸ PHẨM SJK Dầu xoa

Còn hiệu lực

9 000.00.19.H29-240220-0028 240000391/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH CEMBIO Hệ thống phân tích miễn dịch dòng chảy tế bào tự động

Còn hiệu lực

10 000.00.19.H29-240220-0008 240000323/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ CMC Miếng dán giảm đau lạnh

Còn hiệu lực

11 000.00.19.H29-240220-0006 240000322/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ CMC Miếng dán giảm ho

Còn hiệu lực

12 000.00.19.H29-240220-0010 240000321/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ CMC Khăn lau hạ sốt

Còn hiệu lực

13 000.00.19.H29-240220-0012 240000320/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ CMC Miếng dán hạ sốt

Còn hiệu lực

14 000.00.19.H29-240220-0013 240000390/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM KHANG DUY Máy đo độ cong giác mạc cầm tay tự động

Còn hiệu lực

15 000.00.19.H29-240219-0005 240000389/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH HỆ THỐNG CHẨN ĐOÁN XUÂN HOÀI Thuốc thử dùng cho máy phân tích huyết học

Còn hiệu lực

16 000.00.19.H29-240219-0006 240000319/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH HỆ THỐNG CHẨN ĐOÁN XUÂN HOÀI IVD bỗ trợ dùng cho máy phần tích

Còn hiệu lực

17 000.00.19.H29-240220-0027 240000388/PCBB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN LE MEDTEK Hệ thống siêu âm nội soi

Còn hiệu lực

18 000.00.19.H29-240220-0011 240000387/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Thuốc thử xét nghiệm định tính protein ACTH

Còn hiệu lực

19 000.00.19.H29-240219-0004 240000386/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng β2‑microglobulin

Còn hiệu lực

20 000.00.19.H29-240220-0033 240000385/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng β2‑microglobulin

Còn hiệu lực

21 000.00.19.H29-240220-0007 240000384/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Thuốc thử xét nghiệm định tính protein Neurofilament

Còn hiệu lực

22 000.00.19.H29-240220-0014 240000383/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Thuốc thử xét nghiệm định tính protein PLAP

Còn hiệu lực

23 000.00.19.H29-240220-0015 240000382/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Thuốc thử xét nghiệm định tính TdT

Còn hiệu lực

24 000.00.19.H29-240220-0030 240000381/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Thuốc thử xét nghiệm định tính protein WT1

Còn hiệu lực

25 000.00.09.H61-240202-0001 240000001/PCBB-VL

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CỬU LONG Bơm tiêm khoảng chết thấp sử dụng một lần

Còn hiệu lực

26 000.00.19.H26-240125-0020 240000350/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ THƯƠNG MẠI SBG VIỆT Máy trợ thở hồi sức sơ sinh

Còn hiệu lực

27 000.00.19.H29-240220-0021 240000380/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH Y TẾ THẨM MỸ AIC Hệ thống điều trị da không xâm lấn

Còn hiệu lực

28 000.00.19.H29-240220-0038 240000318/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH Y TẾ THẨM MỸ AIC Dung dịch sử dụng tẩy tế bào chết trên bề mặt da

Còn hiệu lực

29 000.00.19.H29-240220-0039 240000317/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH Y TẾ THẨM MỸ AIC Dung dịch sử dụng làm săn chắc và phục hồi da

Còn hiệu lực

30 000.00.19.H29-240220-0040 240000316/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH Y TẾ THẨM MỸ AIC Dung dịch sử dụng khôi phục màu da và làm sáng da.

Còn hiệu lực