STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
271 000.00.19.H26-240201-0003 240000310/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH WOWOOPS Trâm nội nha

Còn hiệu lực

272 000.00.19.H26-240131-0002 240000044/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH NC VIỆT NAM

Còn hiệu lực

273 000.00.19.H26-240205-0002 240000309/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHÚ THÁI VIÊN ĐẶT PHỤ KHOA

Còn hiệu lực

274 000.00.19.H26-240131-0005 240000230/PCBA-HN

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN THIẾT BỊ Y TẾ 130 ARMEPHACO TỦ Y TẾ

Còn hiệu lực

275 000.00.19.H26-240201-0001 240000308/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT HOÀNG MINH Máy đo SPO2

Còn hiệu lực

276 000.00.17.H13-240131-0001 240000004/PCBMB-CT

HỘ KINH DOANH CỬA HÀNG THIẾT BỊ Y TẾ THÀNH NHÂN

Còn hiệu lực

277 000.00.17.H13-240124-0001 240000003/PCBMB-CT

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ PVD

Còn hiệu lực

278 000.00.19.H26-240131-0011 240000307/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT HOÀNG MINH Máy đo nhịp tim thai bằng siêu âm

Còn hiệu lực

279 000.00.19.H26-240130-0009 240000306/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ CAO 3D VIỆT NAM Máy laser CO2

Còn hiệu lực

280 000.00.19.H26-240119-0006 240000229/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CPC1 HÀ NỘI Sản phẩm

Còn hiệu lực

281 000.00.19.H26-240119-0010 240000305/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CPC1 HÀ NỘI Sản phẩm

Còn hiệu lực

282 000.00.19.H26-240119-0007 240000304/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CPC1 HÀ NỘI Sản phẩm

Còn hiệu lực

283 000.00.19.H29-240206-0005 240000365/PCBB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP VÀ DỊCH VỤ HỢP LỰC Bộ bơm bóng áp lực cao

Còn hiệu lực

284 000.00.19.H29-240206-0006 240000364/PCBB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP VÀ DỊCH VỤ HỢP LỰC Bộ phân phối manifold 3 cổng

Còn hiệu lực

285 000.00.19.H29-240205-0010 240000302/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DƯỢC MỸ PHẨM ĐÀO TIẾN Dung dịch xịt mũi

Còn hiệu lực

286 000.00.19.H29-240206-0009 240000301/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DƯỢC MỸ PHẨM ĐÀO TIẾN Dung dịch xịt mũi

Còn hiệu lực

287 000.00.19.H29-240206-0001 240000049/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ N&T VIETNAM

Còn hiệu lực

288 000.00.19.H29-231026-0001 240000363/PCBB-HCM

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Dụng cụ mở đường can thiệp mạch thành mỏng

Còn hiệu lực

289 000.00.19.H29-231023-0004 240000362/PCBB-HCM

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Bộ dây nối đường truyền tĩnh mạch có đầu nối an toàn không kim

Còn hiệu lực

290 000.00.19.H29-231023-0008 240000361/PCBB-HCM

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Kim bướm lấy máu chân không có nút kích hoạt an toàn

Còn hiệu lực

291 000.00.19.H29-231023-0013 240000300/PCBA-HCM

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Bơm bóng nong mạch máu áp lực cao

Còn hiệu lực

292 000.00.10.H31-240201-0001 240000001/PCBB-HY

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI ĐẠT TOÀN Que thử thai

Còn hiệu lực

293 000.00.10.H31-240122-0003 240000003/PCBA-HY

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM LINH ĐẠT XỊT MŨI

Còn hiệu lực

294 000.00.10.H31-240122-0002 240000002/PCBA-HY

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM LINH ĐẠT XỊT MŨI

Còn hiệu lực

295 000.00.10.H31-240122-0001 240000003/PCBMB-HY

HỘ KINH DOANH THIẾT BỊ Y TẾ THU THỦY

Còn hiệu lực

296 000.00.24.H49-240126-0001 240000001/PCBA-QN

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM XANH ĐT Dung dịch xịt mũi Incefcom 2%

Còn hiệu lực

297 000.00.19.H29-240205-0004 240000360/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KHOA HỌC KỸ THUẬT NAM PHÁT Máy xét nghiệm sinh hóa

Còn hiệu lực

298 000.00.19.H29-240205-0002 240000048/PCBMB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM RELIV

Còn hiệu lực

299 000.00.19.H29-240118-0017 240000299/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH BOSTON SCIENTIFIC VIỆT NAM Que nong bóng Achalasia thực quản sử dụng một lần

Còn hiệu lực

300 000.00.19.H29-240205-0007 240000359/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ÁNH SÁNG XANH Hệ thống kích thích và phản hồi sinh học kèm phụ kiện đi kèm

Còn hiệu lực