STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
331 19010639/ĐKLH-BYT-TB-CT 2400202ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG Bộ xét nghiệm định tính ADN Human papillomavirus (HPV) - 19 tuýp HPV nguy cơ cao và 9 tuýp HPV nguy cơ thấp

Còn hiệu lực

332 19010633/ĐKLH-BYT-TB-CT 2400201ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG Bộ xét nghiệm định tính ADN Mycobacterium tuberculosis - MTB và gen kháng thuốc Isoniazid, Rifampicin

Còn hiệu lực

333 000.00.04.G18-211104-0023 2400200ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG Bộ xét nghiệm định tính ADN Mycobacterium tuberculosis -MTB và non-tuberculosis Mycobacteria - NTM

Còn hiệu lực

334 000.00.04.G18-200820-0006 2400199ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG Bộ xét nghiệm định tính ADN Yersinia enterocolitica, Shigella spp./ Enteroinvasive Escherichia coli, E. coli O157, Clostridium difficile toxin A/B, stx1/stx2 (Shiga toxin genes), Salmonella spp. và Campylobacter spp.

Còn hiệu lực

335 000.00.04.G18-211104-0030 2400198ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG Bộ xét nghiệm định tính ARN SARS-CoV-2

Còn hiệu lực

336 000.00.04.G18-211214-0022 2400197ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG Bộ xét nghiệm định tính ARN virus cúm A, cúm B, RSV A, RSV B và chủng cúm A - H1,- H3, và - H1pdm09

Còn hiệu lực

337 000.00.04.G18-220629-0005 2400196ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH BIOMÉRIEUX VIỆT NAM Bộ xét nghiệm định tính HBeAg /Anti- HBe

Còn hiệu lực

338 17003715/ĐKLH-BYT-TB-CT 2400195ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Y TẾ PHÚ GIA Bộ xét nghiệm định tính kháng thể IgM kháng vi rút Rubella

Còn hiệu lực

339 17002406/ĐKLH-BYT-TB-CT 2400194ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH BIOMÉRIEUX VIỆT NAM Bộ xét nghiệm định tính kháng thể kháng kháng nguyên lõi virus viêm gan B (anti-HBc)

Còn hiệu lực

340 18006918/ĐKLH-BYT-TB-CT 2400193ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VIMEC Bộ xét nghiệm định tính kháng thể kháng virus viêm gan C

Còn hiệu lực

341 17003865/ĐKLH-BYT-TB-CT 2400192ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH SIEMENS HEALTHCARE Bộ xét nghiệm định tính kháng thể toàn phần kháng HBcAg

Còn hiệu lực

342 000.00.04.G18-220726-0013 2400191ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH B.C.E VIỆT NAM Bộ xét nghiệm định tính phức hợp M. Tuberculosis (Lao) và NTM ( ngoài lao)

Còn hiệu lực

343 000.00.04.G18-220504-0101 2400190ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Y TẾ PHÚ GIA Bộ xét nghiệm định tính/định lượng kháng thể IgG kháng vi rút Influenza B

Còn hiệu lực

344 17004306/ĐKLH-BYT-TB-CT 2400189ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH BIOMÉRIEUX VIỆT NAM Bộ xét nghiệm khẳng định sự hiện diện của kháng nguyên bề mặt virus viêm gan B (HBs Ag)

Còn hiệu lực

345 000.00.04.G18-200826-0021 2400188ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG Bộ xét nghiệm phát hiện các đột biến ở exon 19, exon 20 và 21 trên gen EGFR

Còn hiệu lực

346 000.00.04.G18-201120-0005 2400187ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH SYSMEX VIỆT NAM Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng CK-MB

Còn hiệu lực

347 000.00.04.G18-200723-0025 2400186ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG Hệ thống Realtime PCR

Còn hiệu lực

348 000.00.04.G18-211129-0017 2400185ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG IVD đánh giá sự bắt màu không đặc hiệu của tế bào với IgG1-PC7

Còn hiệu lực

349 18006155/ĐKLH-BYT-TB-CT 2400184ĐKLH/BYT-HTTB

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Kháng huyết thanh định tính kháng nguyên Salmonella H

Còn hiệu lực

350 000.00.04.G18-220503-0006 2400183ĐKLH/BYT-HTTB

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Kháng huyết thanh định tính kháng nguyên Salmonella O

Còn hiệu lực

351 000.00.04.G18-220503-0004 2400182ĐKLH/BYT-HTTB

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Kháng huyết thanh định tính kháng nguyên Salmonella O

Còn hiệu lực

352 000.00.04.G18-220901-0002 2400181ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH AVANTA DIAGNOSTICS Khay thử xét nghiệm định tính kháng nguyên Malaria Pf/Pv

Còn hiệu lực

353 000.00.04.G18-220407-0018 2400180ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH VẠN NIÊN Khay thử xét nghiệm định tính kháng nguyên SARS-CoV-2

Còn hiệu lực

354 000.00.04.G18-220901-0004 2400179ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH AVANTA DIAGNOSTICS Khay thử xét nghiệm định tính kháng thể IgM, IgG kháng HSV-1

Còn hiệu lực

355 19010239/ĐKLH-BYT-TB-CT 2400178ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG Máy định nhóm máu/sàng lọc kháng thể tự động

Còn hiệu lực

356 000.00.04.G18-210728-0040 2400177ĐKLH/BYT-HTTB

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Máy phân tích miễn dịch

Còn hiệu lực

357 19008929/ĐKLH-BYT-TB-CT 2400176ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH BIOMÉRIEUX VIỆT NAM Máy phân tích miễn dịch tự động

Còn hiệu lực

358 000.00.04.G18-200723-0011 2400175ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG Máy phân tích sinh hóa

Còn hiệu lực

359 000.00.04.G18-200915-0010 2400174ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SIXMURS HTH VIỆT NAM Máy Realtime PCR

Còn hiệu lực

360 000.00.04.G18-200918-0006 2400173ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Máy Realtime PCR

Còn hiệu lực