STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
451 000.00.19.H26-240203-0003 240000243/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VPC Nước súc miệng

Còn hiệu lực

452 000.00.19.H26-240203-0002 240000242/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VPC Dung dịch xịt mũi.

Còn hiệu lực

453 000.00.19.H26-240201-0005 240000319/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ CÔNG NGHỆ TÂN ĐẠI THÀNH Bộ đo huyết áp xâm lấn dùng một lần

Còn hiệu lực

454 000.00.19.H26-240116-0018 240000318/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TERUMO VIỆT NAM Kim nha khoa

Còn hiệu lực

455 000.00.19.H26-240202-0005 240000241/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI TEETH CARE NƯỚC SÚC MIỆNG

Còn hiệu lực

456 000.00.19.H26-240202-0006 240000240/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI TEETH CARE NƯỚC SÚC MIỆNG

Còn hiệu lực

457 000.00.19.H26-240131-0017 240000317/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN KHOA HỌC SỰ SỐNG Chất thử IVD định tính kháng thể

Còn hiệu lực

458 000.00.19.H26-240131-0009 240000239/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN KHOA HỌC SỰ SỐNG Máy nhuộm kháng thể tự động

Còn hiệu lực

459 000.00.19.H26-240131-0012 240000238/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN KHOA HỌC SỰ SỐNG Hóa chất phụ trợ cho xét nghiệm sinh hóa

Còn hiệu lực

460 000.00.19.H26-240202-0020 240000047/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN TÂM ĐỨC TĐG

Còn hiệu lực

461 000.00.19.H26-240202-0019 240000237/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM HẢI PHÁT Xịt mũi họng

Còn hiệu lực

462 000.00.19.H26-240201-0011 240000316/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TỔNG HỢP MEDAZ VIỆT NAM Họ máy phết lam tế bào tự động

Còn hiệu lực

463 000.00.19.H26-240202-0011 240000315/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN C&U VIỆT NAM Hệ thống khí y tế trung tâm

Còn hiệu lực

464 000.00.19.H26-240131-0010 240000314/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN HÀ Đèn hồng ngoại trị liệu

Còn hiệu lực

465 000.00.19.H26-240202-0007 240000236/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH PRENOFA VIỆT NAM XỊT VỆ SINH RĂNG MIỆNG

Còn hiệu lực

466 000.00.19.H26-240202-0009 240000235/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH PRENOFA VIỆT NAM XỊT VỆ SINH RĂNG MIỆNG

Còn hiệu lực

467 000.00.19.H26-240202-0010 240000234/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH PRENOFA VIỆT NAM XỊT VỆ SINH RĂNG MIỆNG

Còn hiệu lực

468 000.00.19.H26-240201-0006 240000233/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ KCB Đèn đọc phim X quang

Còn hiệu lực

469 000.00.19.H26-240129-0016 240000232/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ MEDITOP Đèn mổ

Còn hiệu lực

470 000.00.19.H26-231223-0003 240000313/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM PHƯƠNG LINH Hỗn dịch nhỏ giọt Rilefast ACE Boulardii

Còn hiệu lực

471 000.00.19.H26-240201-0014 240000312/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DƯỢC PHẨM SKV Hỗn dịch uống

Còn hiệu lực

472 000.00.19.H26-240201-0012 240000046/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ VÀ THÚ Y MINH KHANG

Còn hiệu lực

473 000.00.19.H26-240201-0007 240000231/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ Y TẾ VÀ DƯỢC PHẨM DCAREME - CHI NHÁNH HÀ NỘI KEM BÔI DA

Còn hiệu lực

474 000.00.19.H26-240201-0013 240000045/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHÚ VIỆT

Còn hiệu lực

475 000.00.19.H26-240201-0002 240000311/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH WOWOOPS Phôi khớp nối chân răng nhân tạo

Còn hiệu lực

476 000.00.19.H26-240201-0003 240000310/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH WOWOOPS Trâm nội nha

Còn hiệu lực

477 000.00.19.H26-240131-0002 240000044/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH NC VIỆT NAM

Còn hiệu lực

478 000.00.19.H26-240205-0002 240000309/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHÚ THÁI VIÊN ĐẶT PHỤ KHOA

Còn hiệu lực

479 000.00.19.H26-240131-0005 240000230/PCBA-HN

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN THIẾT BỊ Y TẾ 130 ARMEPHACO TỦ Y TẾ

Còn hiệu lực

480 000.00.19.H26-240201-0001 240000308/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT HOÀNG MINH Máy đo SPO2

Còn hiệu lực