STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
601 000.00.19.H26-240116-0020 240000223/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THIẾT BỊ Y TẾ AN THỊNH Bàn mổ, Bàn mổ đa năng, Bàn chẩn đoán

Còn hiệu lực

602 000.00.19.H26-240126-0014 240000296/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ GIẢI PHÁP Y TẾ HSI Họ kim luồn tĩnh mạch

Còn hiệu lực

603 000.00.19.H26-240103-0009 240000295/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ OLYMPUS VIỆT NAM Bộ nội soi ruột non

Còn hiệu lực

604 000.00.19.H29-240125-0005 240000324/PCBB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY Gel bôi trơn

Còn hiệu lực

605 000.00.19.H29-240125-0004 240000323/PCBB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY Gel bôi trơn

Còn hiệu lực

606 000.00.19.H26-240129-0024 240000222/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ SALUMED Gel bôi da

Còn hiệu lực

607 000.00.19.H26-240126-0016 240000221/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH TRIVINA Tủ bảo quản ống soi tai mũi họng

Còn hiệu lực

608 000.00.19.H26-240124-0017 240000220/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ PTC VIỆT NAM Hệ thống quét tiêu bản SQS-12P

Còn hiệu lực

609 000.00.04.G18-240202-0002 240000010/PCBB-BYT

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ SISC VIỆT NAM Bộ IVD xét nghiệm định lượng Testosterone

Còn hiệu lực

610 000.00.19.H26-231225-0006 240000294/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH MEDITECH-VN Panel/Khay/Que thử xét nghiệm định tính phát hiện chất gây nghiện trong mẫu nước tiểu

Còn hiệu lực

611 000.00.19.H26-240127-0007 240000219/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM HỢP CHẤT TỰ NHIÊN ALBA DUNG DỊCH THẢO MỘC CHĂM SÓC DA SENCI KUPA

Còn hiệu lực

612 000.00.19.H26-240127-0006 240000218/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM HỢP CHẤT TỰ NHIÊN ALBA DUNG DỊCH THẢO MỘC PH SENCI VAGINA

Còn hiệu lực

613 000.00.19.H26-240123-0009 240000293/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH NHÀ MÁY SẢN PHẨM SINH HỌC NUTRI-PAX Viên đặt âm đạo

Còn hiệu lực

614 000.00.19.H26-240117-0016 240000292/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH Y TẾ RECO HÀ NỘI Dây dẫn đường tiết niệu PCNL

Còn hiệu lực

615 000.00.19.H26-240117-0017 240000291/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH Y TẾ RECO HÀ NỘI Kim dẫn lưu

Còn hiệu lực

616 000.00.19.H26-240118-0001 240000290/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH Y TẾ RECO HÀ NỘI Thiết bị dẫn lưu áp suất âm

Còn hiệu lực

617 000.00.19.H26-240129-0003 240000039/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VÀ THIẾT BỊ Y TẾ MEPHARCO

Còn hiệu lực

618 17004000/ĐKLH-BYT-TB-CT 2400238ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG Bộ IVD xét nghiệm định lượng AFP

Còn hiệu lực

619 17005156/ĐKLH-BYT-TB-CT 2400237ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG Bộ IVD xét nghiệm định lượng CA 15-3

Còn hiệu lực

620 000.00.04.G18-230327-0011 2400236ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Bộ IVD xét nghiệm định lượng Interleukin-6 (IL-6)

Còn hiệu lực

621 19008723/ĐKLH-BYT-TB-CT 2400235ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH ARQON VIỆT NAM Bộ IVD xét nghiệm định lượng kháng nguyên carbohydrate sialyl hóa KL-6

Còn hiệu lực

622 18006986/ĐKLH-BYT-TB-CT 2400234ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH Bộ IVD xét nghiệm định lượng kháng thể IgG đặc hiệu với VCA

Còn hiệu lực

623 000.00.04.G18-210405-0010 2400233ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Bộ IVD xét nghiệm định lượng kháng thể IgG kháng vi rút Rubella

Còn hiệu lực

624 18007103/ĐKLH-BYT-TB-CT 2400232ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH Bộ IVD xét nghiệm định lượng kháng thể IgM kháng kháng nguyên vỏ capsid của EBV

Còn hiệu lực

625 000.00.04.G18-200527-0010 2400231ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Bộ IVD xét nghiệm định lượng NT-proBNP

Còn hiệu lực

626 17003868/ĐKLH-BYT-TB-CT 2400230ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG Bộ IVD xét nghiệm định lượng PSA toàn phần

Còn hiệu lực

627 17004073/ĐKLH-BYT-TB-CT 2400229ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG Bộ IVD xét nghiệm định lượng PSA tự do

Còn hiệu lực

628 17002195/ĐKLH-BYT-TB-CT 2400228ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Bộ IVD xét nghiệm định tính DNA HPV

Còn hiệu lực

629 18006867/ĐKLH-BYT-TB-CT 2400227ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH Bộ IVD xét nghiệm định tính kháng nguyên p24 của HIV-1, kháng thể kháng HIV-1 (nhóm M, O) và/hoặc kháng thể kháng HIV-2

Còn hiệu lực

630 000.00.04.G18-211209-0053 2400226ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Bộ IVD xét nghiệm định tính RNA SARS-CoV-2

Còn hiệu lực