STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
631 000.00.19.H26-240124-0011 240000280/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN BM GROUP Que thử/Khay thử xét nghiệm định tính hCG trong nước tiểu

Còn hiệu lực

632 000.00.19.H26-240124-0009 240000279/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN BM GROUP Que thử/Khay thử xét nghiệm định tính kháng nguyên Rotavirus

Còn hiệu lực

633 000.00.19.H26-240124-0012 240000278/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN BM GROUP Que thử/ Khay thử xét nghiệm định tính LH trong nước tiểu

Còn hiệu lực

634 000.00.19.H26-240124-0004 240000277/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN BM GROUP Que thử/Khay thử xét nghiệm định tính H.pylori

Còn hiệu lực

635 000.00.19.H26-240124-0013 240000276/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN BM GROUP Que thử/ Khay thử xét nghiệm định tính FOB

Còn hiệu lực

636 000.00.04.G18-240131-0012 240000016/PCBMT-BYT

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT CÔNG NGHỆ SINH HỌC DIAGNOSIS F

Còn hiệu lực

637 000.00.19.H26-240125-0015 240000275/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ CÔNG NGHỆ TÂN ĐẠI THÀNH Ống thông tĩnh mạch trung tâm Safecath

Còn hiệu lực

638 000.00.19.H26-240126-0007 240000207/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM BBPHARMA GEL NGỪA MỤN

Còn hiệu lực

639 000.00.19.H26-240126-0006 240000206/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM BBPHARMA GEL NGỪA MỤN

Còn hiệu lực

640 000.00.19.H26-240126-0004 240000205/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THẢO DƯỢC VIHOME DUNG DỊCH NHỎ MŨI - XỊT MŨI OSIVIN KIDS

Còn hiệu lực

641 000.00.19.H26-240110-0004 240000274/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG Thuốc thử xét nghiệm định lượng ure

Còn hiệu lực

642 000.00.19.H26-240124-0001 240000273/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG Thuốc thử xét nghiệm định lượng cholinesterase

Còn hiệu lực

643 000.00.19.H26-240124-0002 240000272/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG Thuốc thử xét nghiệm định lượng AST

Còn hiệu lực

644 000.00.19.H26-240124-0008 240000204/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH IVD làm sạch dùng cho máy xét nghiệm miễn dịch

Còn hiệu lực

645 000.00.19.H26-240124-0010 240000203/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH IVD làm sạch dùng cho máy xét nghiệm miễn dịch

Còn hiệu lực

646 000.00.19.H26-240125-0025 240000037/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ MSC VIỆT NAM

Còn hiệu lực

647 000.00.04.G18-240131-0010 240000014/PCBMT-BYT

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT CÔNG NGHỆ SINH HỌC DIAGNOSIS F

Còn hiệu lực

648 000.00.19.H26-240124-0014 240000202/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ PTC VIỆT NAM Máy quét tiêu bản kỹ thuật số DS120 -DS600

Còn hiệu lực

649 000.00.19.H26-240125-0022 240000036/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH DTHCB

Còn hiệu lực

650 000.00.19.H26-240125-0021 240000201/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ GIA HƯNG Gel siêu âm

Còn hiệu lực

651 000.00.19.H26-240125-0002 240000271/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM ETOPHA Viên đặt phụ khoa

Còn hiệu lực

652 000.00.19.H26-240110-0006 240000200/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ VÀ CÔNG TRÌNH Y TẾ Bồn rửa tay vô trùng

Còn hiệu lực

653 000.00.19.H26-240125-0003 240000270/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM PISY PHARMA Viên đặt phụ khoa

Còn hiệu lực

654 000.00.19.H26-240125-0014 240000269/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI THÁI BÌNH DƯƠNG Bộ hút dịch

Còn hiệu lực

655 000.00.19.H26-240115-0039 240000268/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ KHOA HỌC VÀ Y TẾ BTC Máy bào mô (Máy xay mô)

Còn hiệu lực

656 000.00.19.H26-240125-0004 240000267/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ AN BÌNH Mũi khoan xương

Còn hiệu lực

657 000.00.19.H26-240125-0007 240000035/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ LIÊN MINH Á ÂU

Còn hiệu lực

658 000.00.04.G18-240131-0008 240000013/PCBMT-BYT

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT CÔNG NGHỆ SINH HỌC DIAGNOSIS F

Còn hiệu lực

659 000.00.04.G18-240131-0007 240000012/PCBMT-BYT

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT CÔNG NGHỆ SINH HỌC DIAGNOSIS F

Còn hiệu lực

660 000.00.19.H26-240125-0009 240000199/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ HKN Thiết bị dùng trong Hệ thống khí y tế của hãng Megasan

Còn hiệu lực