STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
661 19008929/ĐKLH-BYT-TB-CT 2400176ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH BIOMÉRIEUX VIỆT NAM Máy phân tích miễn dịch tự động

Còn hiệu lực

662 000.00.04.G18-200723-0011 2400175ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG Máy phân tích sinh hóa

Còn hiệu lực

663 000.00.04.G18-200915-0010 2400174ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SIXMURS HTH VIỆT NAM Máy Realtime PCR

Còn hiệu lực

664 000.00.04.G18-200918-0006 2400173ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Máy Realtime PCR

Còn hiệu lực

665 000.00.04.G18-220421-0094 2400172ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TBR Máy Real-time PCR

Còn hiệu lực

666 000.00.04.G18-220821-0001 2400171ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH VẠN NIÊN Máy xét nghiệm miễn dịch tự động

Còn hiệu lực

667 19010413/ĐKLH-BYT-TB-CT 2400170ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH Máy xét nghiệm miễn dịch tự động

Còn hiệu lực

668 000.00.04.G18-221202-0011 2400169ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH VẠN NIÊN Máy xét nghiệm sinh hóa bán tự động

Còn hiệu lực

669 000.00.04.G18-221019-0022 2400168ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ LABOMED Máy xét nghiệm sinh hóa tự động

Còn hiệu lực

670 17003526/ĐKLH-BYT-TB-CT 2400167ĐKLH/BYT-HTTB

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Máy xét nghiệm tế bào dòng chảy

Còn hiệu lực

671 000.00.04.G18-210908-0007 2400166ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Que thử xét nghiệm định lượng thời gian prothrombin

Còn hiệu lực

672 19009434/ĐKLH-BYT-TB-CT 2400165ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ SISC VIỆT NAM Thẻ xét nghiệm định tính AHG

Còn hiệu lực

673 20011235/ĐKLH-BYT-TB-CT 2400164ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG Thẻ xét nghiệm định tính kháng nguyên của hệ ABO và Rh (D), hòa hợp phân nhóm ABO và Rh (D), định tính kháng thể bất thường và hòa hợp truyền máu

Còn hiệu lực

674 000.00.04.G18-220608-0001 2400163ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ ĐỨC MINH Thuốc thử xét nghiệm định lượng ADN của HBV

Còn hiệu lực

675 000.00.04.G18-221207-0021 2400162ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Thuốc thử xét nghiệm định lượng CA 19-9

Còn hiệu lực

676 000.00.04.G18-220922-0009 2400161ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH SYSMEX VIỆT NAM Thuốc thử xét nghiệm định lượng CK-MB

Còn hiệu lực

677 17003098/ĐKLH-BYT-TB-CT 2400160ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Thuốc thử xét nghiệm định lượng CYFRA 21-1

Còn hiệu lực

678 17002477/ĐKLH-BYT-TB-CT 2400159ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Thuốc thử xét nghiệm định lượng Everolimus

Còn hiệu lực

679 000.00.04.G18-221207-0023 2400158ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Thuốc thử xét nghiệm định lượng HE4

Còn hiệu lực

680 000.00.04.G18-211026-0007 2400157ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG Thuốc thử xét nghiệm định lượng hoạt tính yếu tố IX

Còn hiệu lực

681 000.00.04.G18-211026-0005 2400156ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG Thuốc thử xét nghiệm định lượng hoạt tính yếu tố VII

Còn hiệu lực

682 000.00.04.G18-201125-0002 2400155ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Thuốc thử xét nghiệm định lượng S100

Còn hiệu lực

683 000.00.04.G18-220616-0018 2400154ĐKLH/BYT-HTTB

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Thuốc thử xét nghiệm định tính các tế bào biểu hiện kháng nguyên CD103

Còn hiệu lực

684 000.00.04.G18-211129-0029 2400153ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG Thuốc thử xét nghiệm định tính các tế bào biểu hiện kháng nguyên CD11c

Còn hiệu lực

685 000.00.04.G18-211129-0010 2400152ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG Thuốc thử xét nghiệm định tính các tế bào biểu hiện kháng nguyên CD13

Còn hiệu lực

686 000.00.04.G18-220615-0046 2400151ĐKLH/BYT-HTTB

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Thuốc thử xét nghiệm định tính các tế bào biểu hiện kháng nguyên CD138

Còn hiệu lực

687 000.00.04.G18-211129-0021 2400150ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG Thuốc thử xét nghiệm định tính các tế bào biểu hiện kháng nguyên CD16

Còn hiệu lực

688 000.00.04.G18-211130-0046 2400149ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG Thuốc thử xét nghiệm định tính các tế bào biểu hiện kháng nguyên CD19

Còn hiệu lực

689 000.00.04.G18-220616-0019 2400148ĐKLH/BYT-HTTB

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Thuốc thử xét nghiệm định tính các tế bào biểu hiện kháng nguyên CD1a

Còn hiệu lực

690 000.00.04.G18-211129-0005 2400147ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG Thuốc thử xét nghiệm định tính các tế bào biểu hiện kháng nguyên CD20

Còn hiệu lực