STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
691 000.00.16.H40-240123-0001 240000001/PCBA-NĐ

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VÀ THIẾT BỊ Y TẾ AN KHANG Máy tăm nước

Còn hiệu lực

692 000.00.19.H29-240129-0012 240000269/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DƯỢC NAM HÀ Giường y tế

Còn hiệu lực

693 000.00.19.H29-240129-0010 240000268/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DƯỢC NAM HÀ Giường y tế

Còn hiệu lực

694 000.00.19.H29-240129-0009 240000267/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DƯỢC NAM HÀ Giường y tế

Còn hiệu lực

695 000.00.19.H29-240129-0006 240000266/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DƯỢC NAM HÀ Giường y tế

Còn hiệu lực

696 000.00.19.H29-240129-0005 240000265/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DƯỢC NAM HÀ Giường y tế

Còn hiệu lực

697 000.00.19.H29-240129-0004 240000264/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DƯỢC NAM HÀ Giường y tế

Còn hiệu lực

698 000.00.19.H29-240129-0003 240000263/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DƯỢC NAM HÀ Giường y tế

Còn hiệu lực

699 000.00.19.H29-240129-0002 240000262/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DƯỢC NAM HÀ Giường y tế

Còn hiệu lực

700 000.00.19.H29-240129-0001 240000261/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DƯỢC NAM HÀ Giường y tế

Còn hiệu lực

701 000.00.19.H29-240128-0001 240000260/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DƯỢC NAM HÀ Giường y tế

Còn hiệu lực

702 000.00.19.H29-240129-0013 240000259/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DƯỢC NAM HÀ Giường y tế

Còn hiệu lực

703 000.00.19.H29-240129-0014 240000258/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DƯỢC NAM HÀ Bàn y tế

Còn hiệu lực

704 000.00.19.H29-240129-0015 240000257/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DƯỢC NAM HÀ Bàn y tế

Còn hiệu lực

705 000.00.19.H29-240130-0002 240000256/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH HOÀNG BẢO NGUYÊN Quần phẫu thuật, vô trùng

Còn hiệu lực

706 000.00.19.H29-240130-0003 240000255/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH HOÀNG BẢO NGUYÊN Bộ khăn phẫu thuật phụ khoa ổ bụng, vô trùng

Còn hiệu lực

707 000.00.19.H29-240129-0039 240000254/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH HOÀNG BẢO NGUYÊN Bộ khăn phẫu thuật lấy thai có kèm túi dịch, vô trùng

Còn hiệu lực

708 000.00.19.H29-240129-0036 240000253/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH HOÀNG BẢO NGUYÊN Bộ khăn nội soi tử cung, vô trùng

Còn hiệu lực

709 000.00.19.H29-240129-0035 240000252/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH HOÀNG BẢO NGUYÊN Bộ khăn sanh mổ SM02, vô trùng

Còn hiệu lực

710 000.00.19.H29-240129-0034 240000251/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH HOÀNG BẢO NGUYÊN Bộ khăn sanh mổ SM01, vô trùng

Còn hiệu lực

711 000.00.19.H29-240129-0032 240000250/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH HOÀNG BẢO NGUYÊN Bộ khăn sanh thường ST04, vô trùng

Còn hiệu lực

712 000.00.19.H29-240129-0030 240000249/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH HOÀNG BẢO NGUYÊN Bộ khăn sanh thường ST03, vô trùng

Còn hiệu lực

713 000.00.19.H29-240129-0028 240000248/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH HOÀNG BẢO NGUYÊN Bộ khăn sanh thường ST02, vô trùng

Còn hiệu lực

714 000.00.19.H29-240129-0027 240000247/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH HOÀNG BẢO NGUYÊN Bộ khăn sanh thường ST01, vô trùng

Còn hiệu lực

715 000.00.19.H29-240129-0026 240000246/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH HOÀNG BẢO NGUYÊN Bộ khăn sanh mổ, vô trùng

Còn hiệu lực

716 000.00.19.H29-240129-0023 240000245/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH HOÀNG BẢO NGUYÊN Bộ khăn sanh thường, vô trùng

Còn hiệu lực

717 000.00.19.H29-240129-0037 240000244/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH HOÀNG BẢO NGUYÊN Bộ khăn nội soi A03, vô trùng

Còn hiệu lực

718 000.00.19.H29-231106-0028 240000243/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VMED Đèn mổ treo trần (điều chỉnh nhiệt độ màu) và phụ kiện kèm theo

Còn hiệu lực

719 000.00.19.H29-231106-0033 240000242/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VMED Đèn mổ treo trần và phụ kiện kèm theo

Còn hiệu lực

720 000.00.19.H29-231106-0032 240000241/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VMED Đèn mổ treo trần (không điều chỉnh nhiệt độ màu) và phụ kiện kèm theo

Còn hiệu lực