STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
721 000.00.16.H25-240109-0003 240000006/PCBA-HNa

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG NGUYỄN Tủ đầu giường

Còn hiệu lực

722 000.00.16.H25-240109-0004 240000005/PCBA-HNa

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG NGUYỄN Xe đẩy dụng cụ cấp cứu

Còn hiệu lực

723 000.00.16.H25-240109-0005 240000004/PCBA-HNa

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG NGUYỄN Bàn sản phụ khoa, bàn tiểu phẫu (Bàn khám điện)

Còn hiệu lực

724 000.00.16.H25-240109-0002 240000003/PCBA-HNa

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG NGUYỄN Giường y tế

Còn hiệu lực

725 000.00.19.H32-240126-0001 240000004/PCBMB-KH

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU - ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH NHÀ THUỐC LONG CHÂU 1608

Còn hiệu lực

726 000.00.19.H26-231227-0008 240000009/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VẬT TƯ Y TẾ ÁNH DƯƠNG

Còn hiệu lực

727 000.00.04.G18-240131-0019 240000009/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH TM DV HỒNG HẠNH HÓA CHẤT CHẠY MÁY XÉT NGHIỆM SINH HÓA

Còn hiệu lực

728 000.00.04.G18-240131-0017 240000021/PCBMT-BYT

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT CÔNG NGHỆ SINH HỌC DIAGNOSIS F

Còn hiệu lực

729 000.00.19.H26-240126-0003 240000215/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VPC Dung dịch xịt mũi.

Còn hiệu lực

730 000.00.19.H26-240126-0005 240000214/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VPC Dung dịch xịt mũi.

Còn hiệu lực

731 000.00.19.H26-240127-0005 240000213/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH TRƯỜNG SƠN GEL BÔI DA

Còn hiệu lực

732 000.00.19.H26-240127-0004 240000212/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH STV TECHNOLOGY Phim khô laser y tế

Còn hiệu lực

733 000.00.19.H26-240126-0009 240000211/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM BẢO MINH Sản phẩm dùng ngoài cho da Avisure

Còn hiệu lực

734 000.00.19.H26-240126-0001 240000038/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH VISAM

Còn hiệu lực

735 000.00.19.H26-240126-0021 240000288/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM EROPHAR FRANCE Dung dịch nhỏ mắt

Còn hiệu lực

736 000.00.19.H26-240126-0020 240000287/PCBB-HN

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU THU HIỀN kính áp tròng (cận, viễn, loạn)

Còn hiệu lực

737 000.00.04.G18-240131-0016 240000020/PCBMT-BYT

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT CÔNG NGHỆ SINH HỌC DIAGNOSIS F

Còn hiệu lực

738 000.00.19.H26-240126-0002 240000286/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH VẬT TƯ KHOA HỌC KỸ THUẬT AN THỊNH Test thử phát hiện định tính kháng thể kháng H.pylori

Còn hiệu lực

739 000.00.19.H26-240126-0015 240000210/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH VẠN NIÊN IVD hỗ trợ dùng cho máy tách chiết và real time PCR

Còn hiệu lực

740 000.00.04.G18-240131-0015 240000019/PCBMT-BYT

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT CÔNG NGHỆ SINH HỌC DIAGNOSIS F

Còn hiệu lực

741 000.00.04.G18-240131-0014 240000018/PCBMT-BYT

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT CÔNG NGHỆ SINH HỌC DIAGNOSIS F

Còn hiệu lực

742 000.00.19.H26-240126-0013 240000209/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM ELAPHE NƯỚC MUỐI SINH LÝ ĐA NĂNG

Còn hiệu lực

743 000.00.19.H26-240125-0008 240000285/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGUYỄN QUANG Chỉ phẫu thuật

Còn hiệu lực

744 000.00.19.H26-240126-0010 240000208/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ VÀ CÔNG TRÌNH Y TẾ Cánh tay treo trần lấy khí y tế

Còn hiệu lực

745 000.00.04.G18-240131-0013 240000017/PCBMT-BYT

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT CÔNG NGHỆ SINH HỌC DIAGNOSIS F

Còn hiệu lực

746 000.00.19.H26-240125-0013 240000284/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ AN PHÚC Ống đồng y tế và phụ kiện

Còn hiệu lực

747 000.00.19.H26-240122-0007 240000283/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM - CHI NHÁNH HÀ NỘI Bộ đo huyết áp động mạch xâm lấn

Còn hiệu lực

748 000.00.19.H26-240122-0008 240000282/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM - CHI NHÁNH HÀ NỘI Bộ phân phối (Manifold)

Còn hiệu lực

749 000.00.19.H26-240125-0012 240000281/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HADIMED MÁY SÓNG NGẮN TRỊ LIỆU

Còn hiệu lực

750 000.00.19.H26-240124-0011 240000280/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN BM GROUP Que thử/Khay thử xét nghiệm định tính hCG trong nước tiểu

Còn hiệu lực