STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
75781 17009136/HSCBA-HN 170002501/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THÀNH AN - HÀ NỘI Dung dịch khử khuẩn dụng cụ y tế

Còn hiệu lực

75782 17009134/HSCBA-HN 170002502/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THÀNH AN - HÀ NỘI Dung dịch hỗ trợ căng bề mặt và điều chỉnh PH

Còn hiệu lực

75783 17009135/HSCBA-HN 170002503/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THÀNH AN - HÀ NỘI Dung dịch khử khuẩn dụng cụ y tế

Còn hiệu lực

75784 17009142/HSCBA-HN 170002504/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THÀNH AN - HÀ NỘI Chất bôi trơn dụng cụ

Còn hiệu lực

75785 17009141/HSCBA-HN 170002505/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THÀNH AN - HÀ NỘI Chất bôi trơn dụng cụ

Còn hiệu lực

75786 17009138/HSCBA-HN 170002506/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THÀNH AN - HÀ NỘI Dung dịch khử khuẩn thiết bị y tế

Còn hiệu lực

75787 17009133/HSCBA-HN 170002507/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THÀNH AN - HÀ NỘI Dung dịch khử khuẩn dụng cụ y tế

Còn hiệu lực

75788 17009132/HSCBA-HN 170002508/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THÀNH AN - HÀ NỘI Dung dịch khử khuẩn dụng cụ y tế

Còn hiệu lực

75789 17009131/HSCBA-HN 170002509/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THÀNH AN - HÀ NỘI Dung dịch khử khuẩn dụng cụ y tế

Còn hiệu lực

75790 17009139/HSCBA-HN 170002510/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THÀNH AN - HÀ NỘI Dung dịch khử khuẩn thiết bị y tế

Còn hiệu lực

75791 17009137/HSCBA-HN 170002511/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THÀNH AN - HÀ NỘI Dung dịch xịt giữ ẩm dụng cụ y tế

Còn hiệu lực

75792 17009140/HSCBA-HN 170002512/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THÀNH AN - HÀ NỘI Dung dịch khử khuẩn dụng cụ y tế

Còn hiệu lực

75793 17009147/HSCBA-HN 170002513/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ LABOMED Hóa chất chẩn đoán và dung dịch rửa dùng cho máy xét nghiệm huyết học

Còn hiệu lực

75794 17009151/HSCBA-HN 170002514/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT THIẾT BỊ Y TẾ NHẬT ANH Họ dụng cụ lưu trữ nhỏ

Còn hiệu lực

75795 17009152/HSCBA-HN 170002515/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT THIẾT BỊ Y TẾ NHẬT ANH Họ giá, kệ đựng thuốc/ dụng cụ y tế

Còn hiệu lực

75796 17009154/HSCBA-HN 170002516/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT THIẾT BỊ Y TẾ NHẬT ANH Họ bàn thủ thuật y tế

Còn hiệu lực

75797 17009156/HSCBA-HN 170002517/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT THIẾT BỊ Y TẾ NHẬT ANH Họ Nẹp cố định xương

Còn hiệu lực

75798 17009157/HSCBA-HN 170002518/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT THIẾT BỊ Y TẾ NHẬT ANH Họ ghế chờ bệnh nhân

Còn hiệu lực

75799 17009127/HSCBA-HN 170002519/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT THIẾT BỊ Y TẾ NHẬT ANH Họ cọc truyền dịch

Còn hiệu lực

75800 17009118/HSCBA-HN 170002520/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT THIẾT BỊ Y TẾ NHẬT ANH Họ giường bệnh nhân và phụ kiện

Còn hiệu lực

75801 17009126/HSCBA-HN 170002521/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT THIẾT BỊ Y TẾ NHẬT ANH Họ tủ đầu giường bệnh nhân

Còn hiệu lực

75802 17009146/HSCBA-HN 170002522/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT THIẾT BỊ Y TẾ NHẬT ANH họ Nạng khung y tế

Còn hiệu lực

75803 17009029/HSCBA-HN 170002524/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH BIOMÉRIEUX VIỆT NAM Quality control VIDAS (QCV)

Còn hiệu lực

75804 17011423/HSCBMB-HN 170001173/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIẾT BỊ Y TẾ VTM

Còn hiệu lực

75805 17008478/HSCBA-HN 170002526/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI THIÊN LƯƠNG Máy phân tích sinh hóa

Còn hiệu lực

75806 17009252/HSCBA-HN 170002527/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ TRƯỜNG SƠN Đèn mổ treo trần 2 nhánh ánh sáng Lạnh - LED kèm camerra

Còn hiệu lực

75807 17011422/HSCBMB-HN 170001174/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH VIỆT QUANG

Còn hiệu lực

75808 17009158/HSCBA-HN 170002528/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ CÔNG NGHỆ Y TẾ VIỆT NAM Bộ xử lý hình ảnh (dùng cho máy soi tai - mũi - họng)

Còn hiệu lực

75809 17009182/HSCBA-HN 170002529/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN BIO-MED Máy tách chiết DNA tự động

Còn hiệu lực

75810 17007710/HSCBA-HN 170002531/PCBA-HN

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN SCHMIDT BIOMEDTECH (H.K.) LIMITED TẠI HÀ NỘI Thiết bị đo chuẩn liều tia xạ trị và phụ kiện

Còn hiệu lực