STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
76201 17009264/HSCBA-HN 170002594/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TRÀNG THI Họ Dụng cụ banh vén tổ chức

Còn hiệu lực

76202 17009265/HSCBA-HN 170002595/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TRÀNG THI (Họ) Kìm cắt, gặm tổ chức

Còn hiệu lực

76203 17009256/HSCBA-HN 170002596/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH HẢI NINH Tủ lạnh bảo quản sinh phẩm

Còn hiệu lực

76204 17009275/HSCBA-HN 170002597/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH HẢI NINH Tủ lạnh bảo quản dược phẩm

Còn hiệu lực

76205 17000009/HSCBA-NĐ 170000008/PCBA-NĐ

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM HOÀNG LIÊN Dung dịch vệ sinh mũi Ngũ Sắc Spray

Còn hiệu lực

76206 17008509/HSCBA-HCM 170002622/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH VIETCARE SOLUTIONS Đèn soi tĩnh mạch

Còn hiệu lực

76207 17008515/HSCBA-HCM 170002623/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VŨ THUẬN Pasteur Pipette

Còn hiệu lực

76208 17008452/HSCBA-HCM 170002624/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH DENTSPLY SIRONA VIỆT NAM Đèn trùng hợp vật liệu trám răng

Còn hiệu lực

76209 17008455/HSCBA-HCM 170002625/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Máy phân tích đông máu

Còn hiệu lực

76210 17008456/HSCBA-HCM 170002626/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Máy phân tích huyết học tích hợp

Còn hiệu lực

76211 17008450/HSCBA-HCM 170002627/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG Y Bộ trợ cụ hỗ trô phẫu thuật cột sống

Còn hiệu lực

76212 17008523/HSCBA-HCM 170002628/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG KIM Gel siêu âm Gel điện tim

Còn hiệu lực

76213 17008449/HSCBA-HCM 170002629/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ GMS Bộ trợ cụ hỗ trợ phẫu thuật khớp háng

Còn hiệu lực

76214 17008448/HSCBA-HCM 170002630/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ GMS Bộ trợ cụ hỗ trợ phẫu thuật khớp gối

Còn hiệu lực

76215 17008482/HSCBA-HCM 170002631/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI NAM KHOA Bộ xét nghiệm IVD NK SPUTAprep-OGW kit

Còn hiệu lực

76216 17008480/HSCBA-HCM 170002632/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI NAM KHOA Bộ xét nghiệm IVD NK SPUTAprep-LJ kit

Còn hiệu lực

76217 17008479/HSCBA-HCM 170002633/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI NAM KHOA Bộ xét nghiệm IVD NK PCR – PVII kit

Còn hiệu lực

76218 17008477/HSCBA-HCM 170002634/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI NAM KHOA Bộ xét nghiệm IVD NK PCR – PVI kit

Còn hiệu lực

76219 17008476/HSCBA-HCM 170002635/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI NAM KHOA Bộ xét nghiệm IVD NK PCR – GBS kit

Còn hiệu lực

76220 17008475/HSCBA-HCM 170002636/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI NAM KHOA Bộ xét nghiệm IVD NK AGE kit

Còn hiệu lực

76221 17011424/HSCBMB-HN 170001178/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ VÀ KHOA HỌC TÂM VIỆT

Còn hiệu lực

76222 17009396/HSCBA-HN 170002569/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI HOA XƯƠNG CRYOVAL

Còn hiệu lực

76223 17009395/HSCBA-HN 170002570/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI HOA XƯƠNG PIPET

Còn hiệu lực

76224 17009394/HSCBA-HN 170002571/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI HOA XƯƠNG THIẾT BỊ BẢO VỆ CỦA PHÒNG X-QUANG

Còn hiệu lực

76225 17009393/HSCBA-HN 170002572/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI HOA XƯƠNG THIẾT BỊ PHỤ TRỢ CHO PHÒNG MỔ

Còn hiệu lực

76226 17009392/HSCBA-HN 170002573/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI HOA XƯƠNG CÁNG

Còn hiệu lực

76227 17009391/HSCBA-HN 170002574/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI HOA XƯƠNG DÂY THỞ OXY

Còn hiệu lực

76228 17009390/HSCBA-HN 170002575/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI HOA XƯƠNG GIÁ ĐỠ

Còn hiệu lực

76229 17009389/HSCBA-HN 170002576/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI HOA XƯƠNG DỤNG CỤ VỆ SINH TRONG PHÒNG XÉT NGHIỆM

Còn hiệu lực

76230 17009388/HSCBA-HN 170002577/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI HOA XƯƠNG BÓNG ĐÈN MỔ

Còn hiệu lực