STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
77251 17006560/HSCBA-HCM 170000911/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ HÙNG HY Ống nghe y khoa và Máy đo huyết áp cơ

Còn hiệu lực

77252 17008535/HSCBMB-HCM 170000366/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH VIETCARE SOLUTIONS

Còn hiệu lực

77253 17008558/HSCBMB-HCM 170000367/PCBMB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG Y

Còn hiệu lực

77254 17008560/HSCBMB-HCM 170000368/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH KHOA HỌC HỒ DƯƠNG

Còn hiệu lực

77255 17008578/HSCBMB-HCM 170000369/PCBMB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT THÁI BÌNH DƯƠNG

Còn hiệu lực

77256 17007392/HSCBA-HN 170000852/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & THIẾT BỊ Y TẾ GIA VŨ Máy xông tai mũi họng

Còn hiệu lực

77257 17007390/HSCBA-HN 170000853/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & THIẾT BỊ Y TẾ GIA VŨ Ghế khám tai mũi họng

Còn hiệu lực

77258 17007389/HSCBA-HN 170000854/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & THIẾT BỊ Y TẾ GIA VŨ Xe đẩy dụng cụ cấp cứu

Còn hiệu lực

77259 17007396/HSCBA-HN 170000855/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & THIẾT BỊ Y TẾ GIA VŨ Bàn khám sản phụ khoa

Còn hiệu lực

77260 17007310/HSCBA-HN 170000856/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & THIẾT BỊ Y TẾ GIA VŨ Thước đo chiều cao

Còn hiệu lực

77261 17006516/HSCBA-HCM 170000828/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH DƯỢC - VẬT TƯ Y TẾ NHA BẢO Băng keo lụa

Còn hiệu lực

77262 17006518/HSCBA-HCM 170000829/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH DƯỢC - VẬT TƯ Y TẾ NHA BẢO Túi đựng nước tiểu

Còn hiệu lực

77263 17006531/HSCBA-HCM 170000830/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH DƯỢC - VẬT TƯ Y TẾ NHA BẢO Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

77264 17006526/HSCBA-HCM 170000831/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT TÂN LONG Cân Sức Khỏe

Còn hiệu lực

77265 17006519/HSCBA-HCM 170000832/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH VẬT TƯ THIẾT BỊ Y TẾ THÀNH TRUNG Băng keo lụa

Còn hiệu lực

77266 17006521/HSCBA-HCM 170000833/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ Y TẾ BÁCH NGHỆ HÓA CHẤT, THUỐC THỬ DÙNG CHO MÁY SINH HÓA

Còn hiệu lực

77267 17006510/HSCBA-HCM 170000836/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT Y KHOA VIỆT LONG Miếng dán điện cực

Còn hiệu lực

77268 17006460/HSCBA-HCM 170000837/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Hệ thống máy tiền phân tích

Còn hiệu lực

77269 17006535/HSCBA-HCM 170000838/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT Y TẾ DUYÊN HẢI HỆ THỐNG CHUYỂN ĐỔI SỐ HÓA X-QUANG

Còn hiệu lực

77270 17006507/HSCBA-HCM 170000839/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH HỆ THỐNG CHẨN ĐOÁN XUÂN HOÀI Hệ thống máy xét nghiệm điện giải

Còn hiệu lực

77271 17006532/HSCBA-HCM 170000840/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT TÂN LONG DỤNG CỤ PHẪU THUẬT MẮT

Còn hiệu lực

77272 17006490/HSCBA-HCM 170000843/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN Y KHOA NQ BỘ DỤNG CỤ

Còn hiệu lực

77273 17006537/HSCBA-HCM 170000845/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ NGUYÊN KHANG Ống thông nội khí quản

Còn hiệu lực

77274 17006534/HSCBA-HCM 170000846/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ NGUYÊN KHANG Ống thông chắn lưỡi Airway

Còn hiệu lực

77275 17006539/HSCBA-HCM 170000847/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ NGUYÊN KHANG Bình chứa, hút áp lực âm

Còn hiệu lực

77276 17006353/HSCBA-HCM 170000848/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN PHÚ BẢO Găng tay khám bệnh

Còn hiệu lực

77277 17006545/HSCBA-HCM 170000850/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ MEDENT Dụng cụ banh môi

Còn hiệu lực

77278 17006542/HSCBA-HCM 170000851/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Máy tiền phân tích

Còn hiệu lực

77279 17006544/HSCBA-HCM 170000852/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Máy tiền phân tích

Còn hiệu lực

77280 17006547/HSCBA-HCM 170000853/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ MEDENT Dụng cụ đánh bóng răng

Còn hiệu lực