STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
78511 17008012/HSCBA-HN 170001416/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DANH Họ vòng xâu dụng cụ

Còn hiệu lực

78512 17008018/HSCBA-HN 170001417/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI TRƯỜNG THUỶ Dụng cụ tiểu phẫu

Còn hiệu lực

78513 17008056/HSCBA-HN 170001420/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ DỤNG CỤ Y KHOA Dây truyền dịch đếm giọt

Còn hiệu lực

78514 17011211/HSCBMB-HN 170000999/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ VÀ VẬT TƯ Y TẾ HÀ NỘI

Còn hiệu lực

78515 17011228/HSCBMB-HN 170001000/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ Y KHOA AZEE

Còn hiệu lực

78516 17008097/HSCBA-HN 170001419/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ Y KHOA AZEE Bơm tiêm nhựa

Còn hiệu lực

78517 17007470/HSCBA-HN 170001421/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ DỤNG CỤ Y KHOA Găng tay khám bệnh Max Shield

Còn hiệu lực

78518 17008059/HSCBA-HN 170001422/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ DỤNG CỤ Y KHOA Găng tay phẫu thuật Maxter

Còn hiệu lực

78519 17000001/HSCBA-VL 170000001/PCBA-VL

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CỬU LONG Bơm tiêm không kim vô trùng sử dụng một lần

Còn hiệu lực

78520 17000002/HSCBA-VL 170000002/PCBA-VL

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CỬU LONG Bộ dây truyền dịch không kim vô trùng sử dụng một lần

Còn hiệu lực

78521 17000003/HSCBA-VL 170000003/PCBA-VL

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CỬU LONG Bơm tiêm vô trùng sử dụng một lần 50ml/cc, loại cho ăn

Còn hiệu lực

78522 17006310/HSCBSX-HN 170000041/PCBSX-HN

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN THIẾT BỊ Y TẾ 130 ARMEPHACO Giường bệnh nhân inox

Còn hiệu lực

78523 17000001/HSCBMB-QNg 170000001/PCBMB-QNg

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM TÀI THỊNH

Còn hiệu lực

78524 17011239/HSCBMB-HN 170000997/PCBMB-HN

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN THIẾT BỊ Y TẾ 130 ARMEPHACO

Còn hiệu lực

78525 17001316/HSCBMB-ĐNa 170000020/PCBMB-ĐNa

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC THIẾT BỊ Y TẾ TUẤN HÀ

Còn hiệu lực

78526 17011209/HSCBMB-HN 170000993/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM THÀNH PHÁT

Còn hiệu lực

78527 17008033/HSCBA-HN 170001390/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH MCMEDI TTBYT trang bị trong bệnh viện - Xe đẩy y tế

Còn hiệu lực

78528 17006309/HSCBSX-HN 170000040/PCBSX-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VÀ THIẾT BỊ Y TẾ PHÚC HÀ Săng mổ, tạp dề, tấm trải, Ga trải gường, tấm lót sản khoa, băng tam giác làm từ vải không dệt tiệt trùng và chưa tiệt trùng

Còn hiệu lực

78529 17011162/HSCBMB-HN 170000994/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN KỸ THUẬT Y TẾ ĐÔNG ĐÔ

Còn hiệu lực

78530 17011208/HSCBMB-HN 170000995/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VÀ THIẾT BỊ Y TẾ PHÚC HÀ

Còn hiệu lực

78531 17008032/HSCBA-HN 170001391/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẤT VIỆT THÀNH Máy lắc tiểu cầu

Còn hiệu lực

78532 17011219/HSCBMB-HN 170000996/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ HẠ LONG

Còn hiệu lực

78533 170006025/HSCBA-HN 170001392/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU HOÀNG NĂM Bộ dụng cụ khâu da nhanh dùng 1 lần

Còn hiệu lực

78534 17007216/HSCBA-HCM 170001489/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH MTV TRANG THIẾT BỊ Y TẾ SONG KHÁNH Sonde Oxy 2 lỗ các size (XS/S/M/L)

Còn hiệu lực

78535 17007214/HSCBA-HCM 170001490/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH MTV TRANG THIẾT BỊ Y TẾ SONG KHÁNH Túi đựng nước tiểu

Còn hiệu lực

78536 17007213/HSCBA-HCM 170001491/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH MTV TRANG THIẾT BỊ Y TẾ SONG KHÁNH Đầu cone (pipette tip) (trắng - 10ul/ vàng-200ul/ xanh-1000ul)

Còn hiệu lực

78537 17007215/HSCBA-HCM 170001492/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH MTV TRANG THIẾT BỊ Y TẾ SONG KHÁNH Sonde Nelaton các số (thông tiểu 1 nhánh)

Còn hiệu lực

78538 17007207/HSCBA-HCM 170001494/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ĐEN TA Dụng cụ phẫu thuật

Còn hiệu lực

78539 17007219/HSCBA-HCM 170001496/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN NHÀ MÁY TRANG THIẾT BỊ Y TẾ USM HEALTHCARE Nút chặn đuôi kim luồn

Còn hiệu lực

78540 17007161/HSCBA-HCM 170001497/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ Y TẾ BÁCH NGHỆ MÁY XÉT NGHIỆM HUYẾT HỌC VÀ DUNG DỊCH RỬA, CHẤT THỬ KÈM THEO

Còn hiệu lực