STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
78751 170004603/HSCBA-HCM 170001460/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ THÀNH ÂN Trợ cụ phẫu thuật Cột Sống sử dụng nhiều lần

Còn hiệu lực

78752 17007169/HSCBA-HCM 170001461/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ĐẠI ĐỨC TÂN Cây treo dịch truyền

Còn hiệu lực

78753 17008619/HSCBMB-HCM 170000447/PCBMB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM BẾN THÀNH

Còn hiệu lực

78754 17000303/HSCBA-TNg 170000005/PCBA-TNg

CÔNG TY TNHH MANI MEDICAL HÀ NỘI Kìm đính da

Còn hiệu lực

78755 17007883/HSCBA-HN 170001295/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DANH Cốc/bát đựng dịch

Còn hiệu lực

78756 17007890/HSCBA-HN 170001296/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DANH Cưa phẫu thuật

Còn hiệu lực

78757 17007901/HSCBA-HN 170001297/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DANH đục xương

Còn hiệu lực

78758 17007893/HSCBA-HN 170001298/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DANH Dao phẫu thuật

Còn hiệu lực

78759 17007903/HSCBA-HN 170001299/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DANH đèn khám

Còn hiệu lực

78760 17007900/HSCBA-HN 170001300/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DANH Dây luồn tĩnh mạch

Còn hiệu lực

78761 17007902/HSCBA-HN 170001301/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DANH Dùi phẫu thuật

Còn hiệu lực

78762 17007997/HSCBA-HN 170001302/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VIỆT BA Hóa chất chuẩn đoán (IVD) dùng cho máy phân tích điện giải

Còn hiệu lực

78763 17007998/HSCBA-HN 170001303/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VIỆT BA Dung dịch rửa dùng cho máy phân tích sinh hóa tự động

Còn hiệu lực

78764 17007929/HSCBA-HN 170001304/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VIỆT BA Dung dịch rửa dùng cho máy phân tích điện giải, khí máu

Còn hiệu lực

78765 17008001/HSCBA-HN 170001305/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THÀNH AN - HÀ NỘI Bàn mổ đa năng và phụ kiện

Còn hiệu lực

78766 17007954/HSCBA-HN 170001306/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DANH Dụng cụ nong tổ chức

Còn hiệu lực

78767 17007956/HSCBA-HN 170001307/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DANH Que nong mạch

Còn hiệu lực

78768 17007955/HSCBA-HN 170001308/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DANH Dụng cụ luồn chỉ

Còn hiệu lực

78769 17007867/HSCBA-HN 170001309/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VIỆT BA Hệ thống máy phân tích sinh hóa tự động

Còn hiệu lực

78770 17007792/HSCBA-HN 170001310/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM HÀ TÂY Nhiệt kế điện tử

Còn hiệu lực

78771 17007928/HSCBA-HN 170001311/PCBA-HN

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Bộ dụng cụ lấy mẫu cổ tử cung

Còn hiệu lực

78772 17007862/HSCBA-HN 170001312/PCBA-HN

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Bộ dụng cụ lấy mẫu cho xét nghiệm CT/NG

Còn hiệu lực

78773 17007860/HSCBA-HN 170001313/PCBA-HN

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Hóa chất chuẩn bị mẫu xét nghiệm PCR

Còn hiệu lực

78774 17007863/HSCBA-HN 170001315/PCBA-HN

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Bộ dụng cụ lấy mẫu cho xét nghiệm CT/NG

Còn hiệu lực

78775 17007861/HSCBA-HN 170001319/PCBA-HN

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Hóa chất chuẩn bị mẫu xét nghiệm PCR

Còn hiệu lực

78776 17007927/HSCBA-HN 170001321/PCBA-HN

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Bộ hóa chất hiệu chuẩn máy m2000rt

Còn hiệu lực

78777 17007930/HSCBA-HN 170001323/PCBA-HN

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Hóa chất xét nghiệm dùng cho máy m2000rt

Còn hiệu lực

78778 17000001/HSCBMB-VL 170000002/PCBMB-VL

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ DỊCH THUẬT P.M.C

Còn hiệu lực

78779 17000002/HSCBMB-VL 170000001/PCBMB-VL

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CỬU LONG

Còn hiệu lực

78780 17000002/HSCBMB-BN 170000002/PCBMB-BN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM BẮC NINH

Còn hiệu lực