STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
79201 17007447/HSCBA-HN 170000875/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ SISC VIỆT NAM Máy rửa đĩa vi tấm

Còn hiệu lực

79202 17007410/HSCBA-HN 170000876/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ SISC VIỆT NAM Máy lắc, ủ đĩa vi tấm

Còn hiệu lực

79203 17011077/HSCBMB-HN 170000851/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN CAO HOÀNG PHÁT

Còn hiệu lực

79204 17007458/HSCBA-HN 170000879/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VẬT TƯ Y TẾ H VÀ X Vagiflux - Bộ rửa âm đạo

Còn hiệu lực

79205 17007455/HSCBA-HN 170000880/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ PHƯƠNG ĐÔNG Ống đựng nước tiểu 10ml

Còn hiệu lực

79206 17007400/HSCBA-HN 170000881/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ OLYMPUS VIỆT NAM Canuyn đường mật, dùng một lần (loại V)

Còn hiệu lực

79207 17007557/HSCBA-HN 170000882/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ ĐÔNG NAM Á Máy đông máu tự động

Còn hiệu lực

79208 17007558/HSCBA-HN 170000883/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ ĐÔNG NAM Á Máy phân tích Huyết học

Còn hiệu lực

79209 17011057/HSCBMB-HN 170000852/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VẬT TƯ HOÀNG MINH

Còn hiệu lực

79210 17011056/HSCBMB-HN 170000853/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ THƯƠNG DOANH

Còn hiệu lực

79211 17007439/HSCBA-HN 170000886/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THÀNH AN - HÀ NỘI Giường sinh AVE và phụ kiện

Còn hiệu lực

79212 17006594/HSCBA-HCM 170000872/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN MỸ AN XE LĂN

Còn hiệu lực

79213 17007408/HSCBA-HN 170000887/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ HẰNG ANH Vòng đeo tay bệnh nhân, vòng đeo tay định danh mẹ và bé

Còn hiệu lực

79214 17006595/HSCBA-HCM 170000873/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN MỸ AN GHẾ VỆ SINH

Còn hiệu lực

79215 17006596/HSCBA-HCM 170000874/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN MỸ AN KHUNG TẬP ĐI

Còn hiệu lực

79216 17006597/HSCBA-HCM 170000875/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN MỸ AN GẬY / NẠNG

Còn hiệu lực

79217 17006605/HSCBA-HCM 170000876/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH M.D.S TRUNG THIỆN Dung dịch rửa dùng cho máy điện giải, khí máu, ion đồ.

Còn hiệu lực

79218 17006609/HSCBA-HCM 170000877/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH 3M VIỆT NAM Băng phim trong vô trùng không thấm nước 3M Tegaderm I.V (3M Tegaderm I.V. Advanced Securement Dressing)

Còn hiệu lực

79219 17008571/HSCBMB-HCM 170000363/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM ĐAN THANH

Còn hiệu lực

79220 17006458/HSCBA-HCM 170000878/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ Y TẾ HỒNG THIỆN MỸ Nắp cao su đậy ống nghiệm

Còn hiệu lực

79221 17006456/HSCBA-HCM 170000879/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ Y TẾ HỒNG THIỆN MỸ Dụng cụ: Hút mẫu bệnh phẩm y tế/ Chứa mẫu bệnh phẩm y tế/ Lấy mẫu bệnh phẩm y tế và Khay đựng ống nghiệm

Còn hiệu lực

79222 17006455/HSCBA-HCM 170000881/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ Y TẾ HỒNG THIỆN MỸ Lam men soi kính hiển vi; Ống mao quản; Dụng cụ lưu mẫu bệnh phẩm y tế; Que cấy mẫu bệnh phẩm y tế

Còn hiệu lực

79223 17006587/HSCBA-HCM 170000883/PCBA-HCM

VPĐD MAQUET SOUTH EAST ASIA PTE. LTD. TẠI TP. HCM Bàn mổ và phụ kiện

Còn hiệu lực

79224 17006599/HSCBA-HCM 170000886/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ BẢO CHÂU Băng keo cuộn y tế co giãn

Còn hiệu lực

79225 17006586/HSCBA-HCM 170000887/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ Y TÂM Máy xét nghiệm điện giải

Còn hiệu lực

79226 17006604/HSCBA-HCM 170000888/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN KỸ THUẬT Y TẾ M.D.T Dụng cụ phẫu thuật y tế tái sử dụng, không tiệt trùng

Còn hiệu lực

79227 17006601/HSCBA-HCM 170000908/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ Y TÂM Máy xét nghiệm huyết học

Còn hiệu lực

79228 17008575/HSCBMB-HCM 170000364/PCBMB-HCM

CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ MVM

Còn hiệu lực

79229 17008573/HSCBMB-HCM 170000365/PCBMB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ Y TẾ SÀI GÒN

Còn hiệu lực

79230 17006560/HSCBA-HCM 170000911/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ HÙNG HY Ống nghe y khoa và Máy đo huyết áp cơ

Còn hiệu lực