STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
79741 170006524/HSCBA-HN 170000581/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ CAO NGỌC MỸ Dung dịch rửa dùng cho máy phân tích điện giải

Còn hiệu lực

79742 170006551/HSCBA-HN 170000583/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH SINH NAM Máy rửa khay vi thể và phụ kiện

Còn hiệu lực

79743 170006530/HSCBA-HN 170000585/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ CAO NGỌC MỸ Ống chứa mẫu dùng cho máy đo tốc độ máu lắng

Còn hiệu lực

79744 170006549/HSCBA-HN 170000586/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT IME Cáng vận chuyển bệnh nhân

Còn hiệu lực

79745 170006511/HSCBA-HN 170000587/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ Y TẾ HÀ NỘI Panh dùng trong phẫu thuật

Còn hiệu lực

79746 170006512/HSCBA-HN 170000588/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ Y TẾ HÀ NỘI Kéo dùng trong phẫu thuật

Còn hiệu lực

79747 170006513/HSCBA-HN 170000589/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT IME Giường bệnh nhân đa năng

Còn hiệu lực

79748 170006520/HSCBA-HN 170000590/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT IME Xe đẩy dụng cụ (xe tiêm)

Còn hiệu lực

79749 170006517/HSCBA-HN 170000591/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT IME Tủ đầu giường bệnh nhân

Còn hiệu lực

79750 170006523/HSCBA-HN 170000592/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT IME Ghế bệnh nhân đa năng

Còn hiệu lực

79751 170006518/HSCBA-HN 170000593/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT IME Bàn đẻ đa năng

Còn hiệu lực

79752 17006301/HSCBA-HCM 170000640/PCBA-HCM

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN SMITH & NEPHEW ASIA PACIFIC PTE. LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Smith & Nephew OPSITE SPRAY

Còn hiệu lực

79753 170006009/HSCBA-HCM 170000647/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ NHA KHOA Dụng cụ mài kẽ răng

Còn hiệu lực

79754 170006006/HSCBA-HCM 170000648/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ NHA KHOA Vật liệu, dụng cụ dùng trong chỉnh hình răng

Còn hiệu lực

79755 170006008/HSCBA-HCM 170000649/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ NHA KHOA Dụng cụ dùng trong nha khoa: Kềm dùng trong chỉnh nha

Còn hiệu lực

79756 170005906/HSCBA-HCM 170000650/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN LIWORLDCO KHẨU TRANG Y TẾ

Còn hiệu lực

79757 17006308/HSCBA-HCM 170000652/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ VIHAN Bộ tay khoan nha khoa (Không có máy khoan)

Còn hiệu lực

79758 170005402/HSCBA-HCM 170000656/PCBA-HCM

VPDD BOSTON SCIENTIFIC INTERNATIONAL B.V. TAI TP HO CHI MINH Hệ thống bơm tích hợp Alliance™ II

Còn hiệu lực

79759 170006101/HSCBA-HCM 170000658/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ HUỲNH NGỌC Ống nghe khám bệnh ALPK2 FT-807

Còn hiệu lực

79760 170006007/HSCBA-HCM 170000659/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ HUỲNH NGỌC Dụng cụ nâng cổ

Còn hiệu lực

79761 17006322/HSCBA-HCM 170000660/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH VẬT TƯ THIẾT BỊ Y TẾ THÀNH TRUNG Băng keo cuộn

Còn hiệu lực

79762 17006325/HSCBA-HCM 170000661/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ TRẦN THỊNH Phim X-Quang dùng trong y tế

Còn hiệu lực

79763 17006331/HSCBA-HCM 170000662/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH VẬT TƯ THIẾT BỊ Y TẾ THÀNH TRUNG Băng cá nhân

Còn hiệu lực

79764 17006324/HSCBA-HCM 170000663/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Họ của hệ thống máy xét nghiệm (Họ của hệ thống máy nhuộm mô tế bào trên lam)

Còn hiệu lực

79765 17006329/HSCBA-HCM 170000667/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH Y TẾ SONG BẢO Máy phân tích miễn dịch READER

Còn hiệu lực

79766 17006326/HSCBA-HCM 170000668/PCBA-HCM

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN SMITH & NEPHEW ASIA PACIFIC PTE. LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Smith & Nephew RENASYS GO Accessories - Phụ kiện kèm theo máy RENASYS GO Smith & Nephew

Còn hiệu lực

79767 17006362/HSCBA-HCM 170000669/PCBA-HCM

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN SMITH & NEPHEW ASIA PACIFIC PTE. LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Smith & Nephew OPSITE POST-OP

Còn hiệu lực

79768 170003102/HSCBSX-HCM 170000028/PCBSX-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐẠI TÂY DƯƠNG Khẩu trang Y tế

Còn hiệu lực

79769 17006344/HSCBA-HCM 170000670/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THIẾT BỊ Y TẾ HÀ CAO BAO CAO SU

Còn hiệu lực

79770 17006327/HSCBA-HCM 170000671/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Máy tách chiết và Real Time PCR tự động

Còn hiệu lực