STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
79771 17006327/HSCBA-HCM 170000671/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Máy tách chiết và Real Time PCR tự động

Còn hiệu lực

79772 17006328/HSCBA-HCM 170000672/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Máy hút và phân phối mẫu tự động

Còn hiệu lực

79773 17006352/HSCBA-HCM 170000673/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Hệ thống phân tích sinh hóa và miễn dịch

Còn hiệu lực

79774 170003321/HSCBA-HCM 170000674/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH TM THIẾT BỊ Y KHOA NGUYỄN TÙNG Ống nghe huyết áp

Còn hiệu lực

79775 170000301/HSCBMB-QN 170000003/PCBMB-QN

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ VẬT TƯ Y TẾ PHƯƠNG NAM

Còn hiệu lực

79776 17000301/HSCBMB-ĐN 170000002/PCBMB-ĐN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC ĐỒNG NAI

Còn hiệu lực

79777 170006202/HSCBSX-HN 170000029/PCBSX-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT THIẾT BỊ Y TẾ NHẬT ANH Giường bệnh nhân

Còn hiệu lực

79778 170006348/HSCBA-HN 170000551/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TERUMO VIỆT NAM PHẦN MỀM KẾT NỐI THIẾT BỊ Y TẾ TOMES

Còn hiệu lực

79779 170006510/HSCBA-HN 170000553/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ LABOMED Dung dịch rửa dùng cho máy xét nghiệm huyết học

Còn hiệu lực

79780 170010311/HSCBMB-HN 170000751/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THÁI HƯNG

Còn hiệu lực

79781 170010208/HSCBMB-HN 170000750/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KHOA HỌC KỸ THUẬT BẢO HÂN

Còn hiệu lực

79782 170008104/HSCBMB-HCM 170000310/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH VIỆT Y

Còn hiệu lực

79783 170007808/HSCBMB-HCM 170000309/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM LIÊN HỢP

Còn hiệu lực

79784 17008507/HSCBMB-HCM 170000308/PCBMB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ SÀI GÒN

Còn hiệu lực

79785 17008510/HSCBMB-HCM 170000307/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VẬT TƯ KHOA HỌC KỸ THUẬT Y TẾ B.T.S

Còn hiệu lực

79786 170008204/HSCBMB-HCM 170000305/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ HUỲNH NGỌC

Còn hiệu lực

79787 170005707/HSCBMB-HCM 170000302/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ - Y TẾ ĐỊNH GIANG

Còn hiệu lực

79788 17008504/HSCBMB-HCM 170000301/PCBMB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ VIỆT CAN

Còn hiệu lực

79789 17008505/HSCBMB-HCM 170000300/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ CÁT VÂN SA

Còn hiệu lực

79790 17008502/HSCBMB-HCM 170000299/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ

Còn hiệu lực

79791 17000501/HSCBMB-NA 170000003/PCBMB-NA

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VẬT TƯ Y TẾ VÀ DƯỢC PHẨM NGHỆ AN

Còn hiệu lực

79792 17000301/HSCBMB-NB 170000001/PCBMB-NB

CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA Y TẾ VIỆT NAM

Còn hiệu lực

79793 170000301/HSCBA-NB 170000001/PCBA-NB

CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA Y TẾ VIỆT NAM Túi đựng nước tiểu

Còn hiệu lực

79794 170000302/HSCBA-NB 170000002/PCBA-NB

CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA Y TẾ VIỆT NAM Mỏ vịt khám phụ khoa

Còn hiệu lực

79795 170000303/HSCBA-NB 170000003/PCBA-NB

CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA Y TẾ VIỆT NAM Kẹp rốn MPV

Còn hiệu lực

79796 170000304/HSCBA-NB 170000004/PCBA-NB

CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA Y TẾ VIỆT NAM Dây thở Oxy 2 loại

Còn hiệu lực

79797 170000306/HSCBA-NB 170000006/PCBA-NB

CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA Y TẾ VIỆT NAM Bơm cho ăn MPV 50ml

Còn hiệu lực

79798 170000201/HSCBMB-NB 170000002/PCBMB-NB

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT, THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ BÌNH MINH

Còn hiệu lực

79799 170000301/HSCBMB-TB 170000003/PCBMB-TB

CÔNG TY CỔ PHẨN SAO MAI

Còn hiệu lực

79800 170006339/HSCBA-HN 170000543/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM Dây nịt bụng dùng cho hậu môn nhân tạo

Còn hiệu lực