STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
80011 170005715/HSCBA-HN 170000331/PCBA-HN

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN NEO AGRO BUSINESS CO., LTD. TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Băng dính trong suốt không gạc

Còn hiệu lực

80012 170005716/HSCBA-HN 170000332/PCBA-HN

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN NEO AGRO BUSINESS CO., LTD. TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Băng dính

Còn hiệu lực

80013 170005712/HSCBA-HN 170000338/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN VIETMEDIC Màn hình y tế

Còn hiệu lực

80014 170005536/HSCBA-HN 170000340/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ AN VIỆT Máy phân tích huyết học

Còn hiệu lực

80015 170005453/HSCBA-HN 170000341/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH Y TẾ ATC Kìm gắp dị vật dùng nhiều lần

Còn hiệu lực

80016 170005534/HSCBA-HN 170000342/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ AN VIỆT Dung dịch rửa máy trong máy xét nghiệm huyết học BCC-3600

Còn hiệu lực

80017 170005530/HSCBA-HN 170000351/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ AN VIỆT Máy phân tích sinh hóa tự động

Còn hiệu lực

80018 170005535/HSCBA-HN 170000352/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ AN VIỆT Dung dịch rửa máy huyết học trong máy BF 6800

Còn hiệu lực

80019 170005529/HSCBA-HN 170000353/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ AN VIỆT Máy phân tích sinh hóa tự động

Còn hiệu lực

80020 170005518/HSCBA-HN 170000354/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ AN VIỆT Hóa chất dùng cho máy sinh hóa Acid Detergent

Còn hiệu lực

80021 170005521/HSCBA-HN 170000355/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ AN VIỆT Hóa chất dùng cho máy đông máu Cleaning Solution

Còn hiệu lực

80022 170005524/HSCBA-HN 170000356/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ AN VIỆT Chất thử chuẩn đoán miễn dịch MAGLUMI Wash Concentrate (CLIA)

Còn hiệu lực

80023 170005502/HSCBA-HN 170000357/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM Túi hậu môn nhân tạo một mảnh Flexima, loại kín

Còn hiệu lực

80024 170005516/HSCBA-HN 170000358/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ AN VIỆT Máy phân tích đông máu

Còn hiệu lực

80025 170005456/HSCBA-HN 170000359/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THIÊN TRƯỜNG Bộ bàn ghế khám

Còn hiệu lực

80026 170005507/HSCBA-HN 170000360/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THIÊN TRƯỜNG Bộ bàn ghế khám

Còn hiệu lực

80027 170005420/HSCBA-HN 170000362/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ AN VIỆT Máy phân tích sinh hóa tự động

Còn hiệu lực

80028 170005515/HSCBA-HN 170000364/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ AN VIỆT Máy phân tích sinh hóa tự động

Còn hiệu lực

80029 170005501/HSCBA-HN 170000366/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM Tay, khung giữ banh vén phẫu thuật

Còn hiệu lực

80030 170005504/HSCBA-HN 170000367/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM Kẹp mạch máu trong phẫu thuật

Còn hiệu lực

80031 170005455/HSCBA-HN 170000368/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM Dụng cụ gặm mô (xương, cơ)

Còn hiệu lực

80032 170005450/HSCBA-HN 170000369/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM Cáp truyền sáng

Còn hiệu lực

80033 170005439/HSCBA-HN 170000371/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM Ống nong thông

Còn hiệu lực

80034 170005447/HSCBA-HN 170000372/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM Cây đè lưỡi trong thăm khám, phẫu thuật

Còn hiệu lực

80035 170005539/HSCBA-HN 170000373/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH Y TẾ ATC Rọ lấy dị vật dùng nhiều lần

Còn hiệu lực

80036 170005824/HSCBA-HN 170000376/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM Kim khâu, dụng cụ luồn chỉ khâu phẫu thuật

Còn hiệu lực

80037 170005520/HSCBA-HN 170000378/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ AN VIỆT Hóa chất dùng cho máy đông máu CA Clean I

Còn hiệu lực

80038 170005523/HSCBA-HN 170000379/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ AN VIỆT Chất thử chuẩn đoán miễn dịch MAGLUMI Starter 1+2 (CLIA)

Còn hiệu lực

80039 170005522/HSCBA-HN 170000380/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ AN VIỆT Hóa chất dùng cho máy đông máu Special Cleaning Solution

Còn hiệu lực

80040 170005527/HSCBA-HN 170000381/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ AN VIỆT Máy phân tích miễn dịch

Còn hiệu lực