STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
80041 170005501/HSCBA-HN 170000366/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM Tay, khung giữ banh vén phẫu thuật

Còn hiệu lực

80042 170005504/HSCBA-HN 170000367/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM Kẹp mạch máu trong phẫu thuật

Còn hiệu lực

80043 170005455/HSCBA-HN 170000368/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM Dụng cụ gặm mô (xương, cơ)

Còn hiệu lực

80044 170005450/HSCBA-HN 170000369/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM Cáp truyền sáng

Còn hiệu lực

80045 170005439/HSCBA-HN 170000371/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM Ống nong thông

Còn hiệu lực

80046 170005447/HSCBA-HN 170000372/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM Cây đè lưỡi trong thăm khám, phẫu thuật

Còn hiệu lực

80047 170005539/HSCBA-HN 170000373/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH Y TẾ ATC Rọ lấy dị vật dùng nhiều lần

Còn hiệu lực

80048 170005824/HSCBA-HN 170000376/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM Kim khâu, dụng cụ luồn chỉ khâu phẫu thuật

Còn hiệu lực

80049 170005520/HSCBA-HN 170000378/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ AN VIỆT Hóa chất dùng cho máy đông máu CA Clean I

Còn hiệu lực

80050 170005523/HSCBA-HN 170000379/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ AN VIỆT Chất thử chuẩn đoán miễn dịch MAGLUMI Starter 1+2 (CLIA)

Còn hiệu lực

80051 170005522/HSCBA-HN 170000380/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ AN VIỆT Hóa chất dùng cho máy đông máu Special Cleaning Solution

Còn hiệu lực

80052 170005527/HSCBA-HN 170000381/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ AN VIỆT Máy phân tích miễn dịch

Còn hiệu lực

80053 170005506/HSCBA-HN 170000382/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM Túi hậu môn nhân tạo một mảnh Flexima, loại xả

Còn hiệu lực

80054 170005528/HSCBA-HN 170000383/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ AN VIỆT Máy phân tích dị ứng CLA-1 Luminometer

Còn hiệu lực

80055 170005526/HSCBA-HN 170000384/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ AN VIỆT Máy phân tích miễn dịch

Còn hiệu lực

80056 170005525/HSCBA-HN 170000385/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ AN VIỆT Máy phân tích miễn dịch

Còn hiệu lực

80057 170005519/HSCBA-HN 170000386/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ AN VIỆT Thanh thử nước tiểu dùng cho máy xét nghiệm nước tiểu Urodip 11P

Còn hiệu lực

80058 170005816/HSCBA-HN 170000388/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM Banh, vén phẫu thuật

Còn hiệu lực

80059 170005806/HSCBA-HN 170000389/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM Âm thoa thử thính lực

Còn hiệu lực

80060 170005805/HSCBA-HN 170000390/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM Hệ thống garo đo huyết áp

Còn hiệu lực

80061 170005815/HSCBA-HN 170000391/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM Kìm, kẹp phẫu thuật

Còn hiệu lực

80062 170005822/HSCBA-HN 170000392/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM Kéo phẫu thuật

Còn hiệu lực

80063 170005804/HSCBA-HN 170000393/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH KINH DOANH THIẾT BỊ Y TẾ AN PHÁT Phim khô Laser X-quang y tế Trimax TXE, TXM

Còn hiệu lực

80064 170005812/HSCBA-HN 170000394/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH KINH DOANH THIẾT BỊ Y TẾ AN PHÁT Máy in phim khô Laser X-Quang y tế TRIMAX

Còn hiệu lực

80065 170004925/HSCBA-HN 170000395/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP KHỎE THÁI DƯƠNG Dung dịch pha loãng

Còn hiệu lực

80066 170004926/HSCBA-HN 170000396/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP KHỎE THÁI DƯƠNG Gelcard môi trường muối

Còn hiệu lực

80067 170005835/HSCBA-HN 170000397/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT VIỆT-THÁI Tủ đầu giường

Còn hiệu lực

80068 170005909/HSCBA-HN 170000398/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT VIỆT-THÁI Bàn ăn qua giường

Còn hiệu lực

80069 170005903/HSCBA-HN 170000399/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT VIỆT-THÁI Xe lăn

Còn hiệu lực

80070 170005825/HSCBA-HN 170000400/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT VIỆT-THÁI Cáng vận chuyển đa năng

Còn hiệu lực