STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
80851 170005407/HSCBMB-HCM 170000156/PCBMB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TƯ VẤN DỊCH VỤ Y TẾ Y ĐẠO

Còn hiệu lực

80852 170005602/HSCBMB-HCM 170000155/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM ĐAN LÊ

Còn hiệu lực

80853 170005703/HSCBMB-HCM 170000153/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ ANH DUY

Còn hiệu lực

80854 170003015/HSCBA-HCM 170000153/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ - KHOA HỌC KỸ THUẬT VIỆT TÂN Vali thăm khám tổng quát

Còn hiệu lực

80855 170003009/HSCBA-HCM 170000154/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ - KHOA HỌC KỸ THUẬT VIỆT TÂN Bộ dụng cụ thông hơi vòi trứng

Còn hiệu lực

80856 170003079/HSCBA-HCM 170000155/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ - KHOA HỌC KỸ THUẬT VIỆT TÂN Kính soi cổ tử cung và phụ kiện kèm theo

Còn hiệu lực

80857 170003078/HSCBA-HCM 170000156/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ - KHOA HỌC KỸ THUẬT VIỆT TÂN Hộp kính thử thị lực có gọng kính

Còn hiệu lực

80858 170002902/HSCBA-HCM 170000157/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ - KHOA HỌC KỸ THUẬT VIỆT TÂN Huyết áp kế cơ và phụ kiện kèm theo

Còn hiệu lực

80859 170003077/HSCBA-HCM 170000158/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ - KHOA HỌC KỸ THUẬT VIỆT TÂN Máy tráng rửa phim x-quang tự động và phụ kiện kèm theo

Còn hiệu lực

80860 170003003/HSCBA-HCM 170000159/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ - KHOA HỌC KỸ THUẬT VIỆT TÂN Kính lúp phẫu thuật và phụ kiện kèm theo

Còn hiệu lực

80861 170003008/HSCBA-HCM 170000160/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ - KHOA HỌC KỸ THUẬT VIỆT TÂN Bộ đặt nội khí quản và phụ kiện kèm theo

Còn hiệu lực

80862 170003010/HSCBA-HCM 170000161/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ - KHOA HỌC KỸ THUẬT VIỆT TÂN Búa phản xạ

Còn hiệu lực

80863 170003001/HSCBA-HCM 170000162/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ - KHOA HỌC KỸ THUẬT VIỆT TÂN Đèn khám tổng quát các loại và phụ kiện kèm theo

Còn hiệu lực

80864 170003004/HSCBA-HCM 170000163/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ - KHOA HỌC KỸ THUẬT VIỆT TÂN Bộ đo nhãn áp và phụ kiện kèm theo

Còn hiệu lực

80865 170003006/HSCBA-HCM 170000164/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ - KHOA HỌC KỸ THUẬT VIỆT TÂN Đèn clar khám tai mũi họng và phụ kiện kèm theo

Còn hiệu lực

80866 170002303/HSCBA-HCM 170000165/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM Bàn thăm khám bệnh nhân LKL và phụ kiện đi kèm

Còn hiệu lực

80867 170001608/HSCBA-HCM 170000166/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM

Còn hiệu lực

80868 170002302/HSCBA-HCM 170000167/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM Giường điện Hồi sức cấp cứu đa năng LKL và phụ kiện đi kèm

Còn hiệu lực

80869 170002306/HSCBA-HCM 170000168/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM Bàn ăn bệnh nhân (Bàn qua giường) LKL và phụ kiện đi kèm

Còn hiệu lực

80870 170001609/HSCBA-HCM 170000169/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM

Còn hiệu lực

80871 170002305/HSCBA-HCM 170000170/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM Tủ đầu giường bệnh nhân LKL và phụ kiện đi kèm

Còn hiệu lực

80872 170003005/HSCBA-HCM 170000171/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ - KHOA HỌC KỸ THUẬT VIỆT TÂN Ống nghe và phụ kiện kèm theo

Còn hiệu lực

80873 170001801/HSCBA-HCM 170000172/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VIMEC

Còn hiệu lực

80874 170002304/HSCBA-HCM 170000173/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM Xe vận chuyển bệnh nhân LKL và phụ kiện đi kèm

Còn hiệu lực

80875 170003013/HSCBA-HCM 170000174/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ - KHOA HỌC KỸ THUẬT VIỆT TÂN Phế dung kế và phụ kiện kèm theo

Còn hiệu lực

80876 170003014/HSCBA-HCM 170000175/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ - KHOA HỌC KỸ THUẬT VIỆT TÂN Túi tăng tốc dịch truyền và phụ kiện kèm theo

Còn hiệu lực

80877 170003007/HSCBA-HCM 170000176/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ - KHOA HỌC KỸ THUẬT VIỆT TÂN Đèn tiểu phẫu di động và phụ kiện kèm theo

Còn hiệu lực

80878 170003012/HSCBA-HCM 170000177/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ - KHOA HỌC KỸ THUẬT VIỆT TÂN Garo hơi dạng cơ và phụ kiện kèm theo

Còn hiệu lực

80879 170003317/HSCBA-HCM 170000178/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH TM THIẾT BỊ Y KHOA NGUYỄN TÙNG Dụng cụ khám, phẫu thuật

Còn hiệu lực

80880 170001808/HSCBSX-HCM 170000011/PCBSX-HCM

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TÂN THÁI BÌNH DƯƠNG

Còn hiệu lực