STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
871 000.00.16.H05-240319-0001 240000014/PCBA-BN

CÔNG TY CỔ PHẦN OPTILUXE Tròng kính cận, viễn, loạn

Còn hiệu lực

872 000.00.19.H29-240319-0010 240000635/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KHOA HỌC KỸ THUẬT VIỆT HUY Bộ xét nghiệm định tính đa hình của gen CYP2C9 và VKORC1 bằng kỹ thuật Real-time PCR.

Còn hiệu lực

873 000.00.19.H29-240319-0011 240000634/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KHOA HỌC KỸ THUẬT VIỆT HUY Bộ xét nghiệm định tính đa hình gen CYP2C19 bằng kỹ thuật Real-time PCR

Còn hiệu lực

874 000.00.19.H29-240319-0009 240000099/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT NGUYÊN NGUYÊN

Còn hiệu lực

875 000.00.19.H32-240320-0001 240000001/PCBB-KH

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TUẤN NGỌC MINH Lưỡi bào, lưỡi cắt đốt dùng trong phẫu thuật nội soi khớp

Còn hiệu lực

876 000.00.19.H26-240316-0005 240000624/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH KỸ THƯƠNG MINH LONG Kim chích máu dùng một lần

Còn hiệu lực

877 000.00.19.H26-240305-0020 240000473/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH KỸ THƯƠNG MINH LONG Bộ dụng cụ lấy và đựng mẫu

Còn hiệu lực

878 000.00.19.H26-240321-0012 240000623/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ KINH DOANH THƯƠNG MẠI MAI LINH QUE THỬ THAI

Còn hiệu lực

879 000.00.19.H26-240321-0011 240000472/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU DƯỢC PHẨM VICPHAR XỊT VỆ SINH MŨI

Còn hiệu lực

880 000.00.19.H26-240321-0003 240000622/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THIẾT BỊ VÀ HÓA CHẤT VIỆT NAM GIƯỜNG GẮNG SỨC

Còn hiệu lực

881 000.00.19.H26-240320-0014 240000471/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI LOTUS NHẬT MINH Nước súc họng

Còn hiệu lực

882 000.00.19.H26-240321-0016 240000470/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG GERMANY Dung dịch xịt mũi keo ong

Còn hiệu lực

883 000.00.19.H26-240322-0002 240000469/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI & THIẾT BỊ Y TẾ SACOPHAR XỊT LẠNH GIẢM ĐAU

Còn hiệu lực

884 000.00.19.H26-240322-0001 240000468/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI & THIẾT BỊ Y TẾ SACOPHAR Lăn giảm đau

Còn hiệu lực

885 000.00.19.H26-240223-0033 240000467/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI & THIẾT BỊ Y TẾ SACOPHAR Lăn giảm đau

Còn hiệu lực

886 000.00.19.H26-240223-0028 240000466/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI & THIẾT BỊ Y TẾ SACOPHAR XỊT LẠNH GIẢM ĐAU

Còn hiệu lực

887 000.00.19.H26-240322-0003 240000465/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI & THIẾT BỊ Y TẾ SACOPHAR XỊT GIẢM ĐAU

Còn hiệu lực

888 000.00.19.H26-240321-0014 240000094/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH Y TẾ QUANG TRUNG

Còn hiệu lực

889 000.00.19.H26-240320-0012 240000464/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ VÀ PHÁT TRIỂN DỰ ÁN Y TẾ VIỆT NAM Máy ly tâm lạnh

Còn hiệu lực

890 000.00.19.H26-240315-0011 240000621/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TRÍ ĐỨC Bộ IVD xét nghiệm định lượng yếu tố dạng thấp (RF)

Còn hiệu lực

891 000.00.19.H26-240321-0008 240000463/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ MẠNH CƯỜNG Túi đóng gói tiệt trùng y tế dạng túi tự dán

Còn hiệu lực

892 000.00.19.H26-240320-0008 240000093/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ĐỨC MẠNH

Còn hiệu lực

893 000.00.19.H26-240320-0017 240000092/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN OMNIARCH HEALTHCARE VIỆT NAM

Còn hiệu lực

894 000.00.19.H26-240319-0018 240000091/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN ANTS PLUS

Còn hiệu lực

895 000.00.19.H26-240319-0010 240000462/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN BNL Dụng cụ phẫu thuật

Còn hiệu lực

896 000.00.19.H26-240320-0002 240000090/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ KỸ THUẬT HDMEDICAL

Còn hiệu lực

897 000.00.19.H29-231219-0011 240000633/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH SAGO BIOMED Bộ kit hóa chất xét nghiệm ELISA-Nhóm Tuyến giáp

Còn hiệu lực

898 000.00.19.H29-240319-0012 240000632/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH WELL LEAD MEDICAL VIỆT NAM Bộ xử lý hình ảnh nội soi kỹ thuật số

Còn hiệu lực

899 000.00.19.H29-240319-0013 240000631/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH WELL LEAD MEDICAL VIỆT NAM Ống nội soi cứng bàng quang bể thận kỹ thuật số

Còn hiệu lực

900 000.00.19.H29-240319-0015 240000630/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH WELL LEAD MEDICAL VIỆT NAM Ống soi mềm bàng quang bể thận dùng một lần các loại

Còn hiệu lực