STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
1111 000.00.19.H32-240321-0002 240000006/PCBMB-KH

BỆNH VIỆN UNG BƯỚU TỈNH KHÁNH HÒA

Còn hiệu lực

1112 000.00.19.H26-240314-0002 240000452/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ LIFECARE Dung dịch xịt mũi ưu trương LIFECARE Spray Baby

Còn hiệu lực

1113 000.00.19.H26-240313-0036 240000610/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN Y DƯỢC BẮC NAM Bộ dây truyền dịch

Còn hiệu lực

1114 000.00.19.H26-240313-0035 240000609/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ CƯỜNG AN Rọ lấy sỏi (tương thích dây ngắn)

Còn hiệu lực

1115 000.00.19.H26-240319-0023 240000087/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI AN PHÁT THỊNH

Còn hiệu lực

1116 000.00.19.H26-240319-0019 240000086/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DV CỬU LONG

Còn hiệu lực

1117 000.00.19.H26-240315-0010 240000085/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN MEDEXIM

Còn hiệu lực

1118 000.00.19.H26-240319-0013 240000451/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM BÁCH LIÊN HOA CHAI XỊT NGỦ NGON

Còn hiệu lực

1119 000.00.19.H26-240319-0004 240000608/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH BÁCH KỲ PHƯƠNG Máy kích thích điện 2 kênh

Còn hiệu lực

1120 000.00.19.H26-240318-0015 240000607/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN HỢP TÁC QUỐC TẾ VIỆT - HÀN Máy soi cổ tử cung

Còn hiệu lực

1121 000.00.19.H26-240304-0024 240000450/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ CÔNG NGHỆ WICO Máy ly tâm

Còn hiệu lực

1122 000.00.19.H26-240315-0012 240000449/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ CÔNG NGHỆ WICO Máy khuấy

Còn hiệu lực

1123 000.00.19.H26-240317-0004 240000448/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ CÔNG NGHỆ WICO Máy lắc, máy trộn

Còn hiệu lực

1124 000.00.19.H26-240317-0006 240000447/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ CÔNG NGHỆ WICO Máy cô quay chân không

Còn hiệu lực

1125 000.00.19.H26-240317-0007 240000446/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ CÔNG NGHỆ WICO Thiết bị lấy mẫu

Còn hiệu lực

1126 000.00.19.H26-240317-0005 240000445/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ CÔNG NGHỆ WICO Bể ổn nhiệt

Còn hiệu lực

1127 000.00.19.H26-230629-0020 240000084/PCBMB-HN

CỬA HÀNG THIẾT BỊ Y TẾ HẢI LINH

Còn hiệu lực

1128 000.00.19.H29-240318-0013 240000627/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH Y TẾ VÀ SỨC KHỎE MINH ĐẠT Máy điều trị bằng điện trường cao áp/Electric Potential Therapy machine

Còn hiệu lực

1129 000.00.19.H29-240319-0003 240000098/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ PHƯƠNG KHÁNH

Còn hiệu lực

1130 000.00.19.H29-240318-0017 240000467/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ VẬT LIỆU Y NHA KHOA SINGAPORE Vật liệu ép máng chỉnh nha

Còn hiệu lực

1131 000.00.19.H29-240318-0004 240000626/PCBB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẨN CÔNG NGHỆ SINH HỌC THỤY AN Thiết bị khoan xương và phụ kiện

Còn hiệu lực

1132 000.00.19.H29-240321-0015 240000625/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ - Y TẾ ĐỊNH GIANG Máy đo chức năng hô hấp và phụ kiện

Còn hiệu lực

1133 000.00.19.H29-240316-0001 240000097/PCBMB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU – ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH NHÀ THUỐC LONG CHÂU 1723

Còn hiệu lực

1134 000.00.19.H26-240319-0006 240000444/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP VÀ DỊCH VỤ NHẬT MINH IVD nạp điện cực pH, Sodium, Chloride trong xét nghiệm điện giải

Còn hiệu lực

1135 000.00.19.H26-240318-0022 240000443/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP VÀ DỊCH VỤ NHẬT MINH IVD nạp điện cực Potassium trong xét nghiệm điện giải

Còn hiệu lực

1136 000.00.19.H26-240318-0021 240000442/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP VÀ DỊCH VỤ NHẬT MINH IVD nạp điện cực Calcium trong xét nghiệm điện giải

Còn hiệu lực

1137 000.00.19.H26-240318-0008 240000441/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP VÀ DỊCH VỤ NHẬT MINH IVD pha loãng nước tiểu trong xét nghiệm điện giải

Còn hiệu lực

1138 000.00.19.H26-240319-0007 240000440/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP VÀ DỊCH VỤ NHẬT MINH IVD nạp điện cực tham chiếu trong xét nghiệm điện giải

Còn hiệu lực

1139 000.00.18.H24-240301-0001 240000003/PCBMB-HP

CÔNG TY CỔ PHẦN DP FPT LONG CHÂU- NHÀ THUỐC LONG CHÂU 1644

Còn hiệu lực

1140 000.00.18.H24-240312-0001 240000003/PCBA-HP

CÔNG TY CỔ PHẦN NHÀ MÁY BÁCH THẢO DƯỢC DUNG DỊCH XOA BÓP

Còn hiệu lực