STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
1141 000.00.16.H25-240320-0001 240000020/PCBA-HNa

CÔNG TY CỔ PHẦN NOVOPHARM-NHÀ MÁY GMP DƯỢC PHẨM Sản phẩm

Còn hiệu lực

1142 000.00.16.H25-240321-0001 240000019/PCBA-HNa

CÔNG TY CỔ PHẦN NOVOPHARM-NHÀ MÁY GMP DƯỢC PHẨM Sản phẩm

Còn hiệu lực

1143 000.00.19.H26-240318-0013 240000439/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CÔNG NGHỆ CAO ABIPHA GINKID D3K2

Còn hiệu lực

1144 000.00.19.H26-240318-0017 240000438/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CÔNG NGHỆ CAO ABIPHA GINKID Fe + Multi

Còn hiệu lực

1145 000.00.19.H26-240318-0007 240000437/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ DỤNG CỤ Y KHOA Ống giữ kim

Còn hiệu lực

1146 000.00.19.H26-240318-0018 240000083/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU VÀ THƯƠNG MẠI HERACLES

Còn hiệu lực

1147 000.00.19.H26-240318-0019 240000606/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ HACHI Máy đo huyết áp điện tử

Còn hiệu lực

1148 000.00.19.H26-240318-0009 240000436/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ TDM Dụng cụ phẫu thuật

Còn hiệu lực

1149 000.00.19.H26-240318-0020 240000435/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM THT MEDIPHAR DUNG DỊCH NGẢI CỨU THT MEDIPHAR

Còn hiệu lực

1150 000.00.19.H26-240316-0004 240000434/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ELITE VIỆT NAM Xịt chống sâu răng

Còn hiệu lực

1151 000.00.19.H26-240318-0003 240000605/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ DỊCH VỤ THÁI BÌNH DƯƠNG Máy chụp công hưởng từ (MRI)

Còn hiệu lực

1152 000.00.19.H26-240315-0025 240000604/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ MINH VIỆT Bộ dụng cụ mở đường

Còn hiệu lực

1153 000.00.19.H26-240313-0028 240000082/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ BẮC HÀ

Còn hiệu lực

1154 000.00.19.H26-240307-0015 240000603/PCBB-HN

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM NAM HÀ Que thử thai

Còn hiệu lực

1155 000.00.19.H26-240318-0014 240000433/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN GIANT PEA VIỆT NAM DẦU XOA TRIỆU MINH

Còn hiệu lực

1156 000.00.19.H26-240318-0006 240000432/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH VẬT TƯ THIẾT BỊ Y TẾ AN PHÁT Bộ đặt nội khí quản dùng 1 lần

Còn hiệu lực

1157 000.00.19.H26-240318-0004 240000431/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH VẬT TƯ THIẾT BỊ Y TẾ AN PHÁT Đèn soi tai, mắt

Còn hiệu lực

1158 000.00.19.H26-240318-0005 240000430/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH VẬT TƯ THIẾT BỊ Y TẾ AN PHÁT Bộ khám ngũ quan

Còn hiệu lực

1159 000.00.19.H26-240315-0006 240000429/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH VẬT TƯ THIẾT BỊ Y TẾ AN PHÁT Bộ đặt nội khí quản và phụ kiện

Còn hiệu lực

1160 000.00.19.H26-240318-0002 240000428/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH VẬT TƯ THIẾT BỊ Y TẾ AN PHÁT Bộ đặt nội khí quản có camera và phụ kiện

Còn hiệu lực

1161 000.00.19.H26-240315-0004 240000602/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT THIẾT BỊ THIÊN PHÚC Máy phân tích nước tiểu

Còn hiệu lực

1162 000.00.19.H26-240318-0010 240000601/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT THIẾT BỊ THIÊN PHÚC Máy điện tim

Còn hiệu lực

1163 000.00.19.H29-240308-0010 240000624/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH DENTSPLY SIRONA VIỆT NAM Sứ nha khoa

Còn hiệu lực

1164 000.00.19.H29-240306-0006 240000623/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH DENTSPLY SIRONA VIỆT NAM Máy điều trị nội nha (Máy lấy tủy răng)

Còn hiệu lực

1165 000.00.19.H29-240318-0015 240000622/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRUNG HIẾU Bộ dụng cụ mở đường động mạch phủ ái nước

Còn hiệu lực

1166 000.00.19.H26-240316-0003 240000427/PCBA-HN

CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN NTT VIỆT NAM Xịt họng

Còn hiệu lực

1167 000.00.19.H26-240314-0011 240000426/PCBA-HN

CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN NTT VIỆT NAM Gạc răng miệng

Còn hiệu lực

1168 000.00.19.H29-240318-0010 240000621/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM KHANG DUY Ghế nha

Còn hiệu lực

1169 000.00.19.H26-240318-0001 240000425/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẨN TẬP ĐOÀN VINPHARMA VIỆT NAM Xịt vi sinh mũi họng

Còn hiệu lực

1170 000.00.19.H29-240318-0012 240000620/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH NOMA MEDICAL Máy điều trị da

Còn hiệu lực