STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
91 000.00.19.H26-240205-0013 240000049/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THÁI BÌNH BIOMED

Còn hiệu lực

92 000.00.19.H26-240206-0001 240000335/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ ĐỨC MINH Cụm IVD dấu ấn chức năng tuyến giáp: TSH, T4, fT4

Còn hiệu lực

93 000.00.19.H26-240205-0010 240000334/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI THÁI BÌNH DƯƠNG Bộ điều chỉnh áp lực (Bộ điều chỉnh liệu pháp, Bộ điều chỉnh khí: Oxy, Hút, N2O,…)

Còn hiệu lực

94 000.00.19.H26-240203-0001 240000048/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ ROLAND

Còn hiệu lực

95 000.00.19.H26-240205-0007 240000333/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TỔNG HỢP MEDAZ VIỆT NAM Bộ kít xét nghiệm tầm soát ung thư cổ tử cung

Còn hiệu lực

96 000.00.19.H26-240201-0008 240000246/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THÔNG MINH HOÀNG HÀ Kìm kẹp clip mạch máu

Còn hiệu lực

97 000.00.19.H26-240202-0001 240000245/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN HOMO SAPIENS Nước muối điện hoá HomoSAN

Còn hiệu lực

98 000.00.19.H26-240202-0021 240000332/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI HUMA MEDICAL Hóa chất dùng cho máy Xét nghiệm sinh hóa

Còn hiệu lực

99 000.00.19.H26-240201-0010 240000331/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH VẠN NIÊN Bộ IVD phát hiện và định lượng DNA của Aspergillus genus (Aspergillus spp.)

Còn hiệu lực

100 000.00.19.H26-240202-0017 240000330/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH VẠN NIÊN Cụm Nhiễm khuẩn-Miễn dịch

Còn hiệu lực

101 000.00.19.H26-240201-0018 240000329/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH VẠN NIÊN Hóa chất dùng cho xét nghiệm sinh học phân tử

Còn hiệu lực

102 000.00.19.H26-240201-0016 240000328/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH VẠN NIÊN Thuốc thử phát hiện RNA của gen Norovirus (nhóm gen I và II)

Còn hiệu lực

103 000.00.19.H26-240201-0017 240000244/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH VẠN NIÊN RNA tham chiếu đánh giá hiệu suất định lượng cDNA biến thể P210 BCR-ABL

Còn hiệu lực

104 000.00.19.H26-240201-0015 240000327/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH VẠN NIÊN Thuốc thử phát hiện RNA của Rotavirus và Astrovirus và DNA của huyết thanh Adenovirus type 40 và 41

Còn hiệu lực

105 000.00.19.H26-240203-0004 240000326/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP Y TẾ INVENKEY Thiết bị ánh sáng tăng tốc chỉnh nha

Còn hiệu lực

106 000.00.19.H26-240205-0001 240000325/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VÀ THIẾT BỊ Y TẾ DIÊN PHÚC gel tra mắt

Còn hiệu lực

107 000.00.16.H05-240131-0001 240000006/PCBA-BN

CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN DOANH DƯỢC PHẨM ÉLOGE FRANCE VIỆT NAM Dung dịch xịt mũi BEN TONI

Còn hiệu lực

108 000.00.17.H13-240216-0001 240000005/PCBMB-CT

CÔNG TY TNHH TOB MEKONG

Còn hiệu lực

109 000.00.19.H29-240201-0002 240000372/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Thuốc thử xét nghiệm định tính glycoprotein LH

Còn hiệu lực

110 000.00.19.H29-240201-0003 240000371/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Thuốc thử xét nghiệm định tính lysozyme

Còn hiệu lực

111 000.00.19.H29-240201-0006 240000370/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Thuốc thử xét nghiệm định tính protein myogenin

Còn hiệu lực

112 000.00.19.H29-240206-0007 240000369/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Thuốc thử xét nghiệm định tính protein Napsin A

Còn hiệu lực

113 000.00.19.H29-240106-0008 240000368/PCBB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRỌNG TÍN Bộ dây truyền dịch

Còn hiệu lực

114 000.00.19.H29-240106-0009 240000367/PCBB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRỌNG TÍN Bộ dây truyền máu

Còn hiệu lực

115 000.00.19.H29-240106-0010 240000366/PCBB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRỌNG TÍN Bộ dây (ống) dẫn máu chạy thận nhân tạo

Còn hiệu lực

116 000.00.04.G18-240217-0002 240000018/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH VẠN NIÊN Hóa chất dùng cho xét nghiệm sinh học phân tử

Còn hiệu lực

117 000.00.16.H23-231226-0001 240000002/PCBMB-HD

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM TRƯỜNG PHÚC

Còn hiệu lực

118 000.00.04.G18-240216-0004 240000017/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH VẠN NIÊN Hóa chất dùng cho xét nghiệm sinh học phân tử

Còn hiệu lực

119 000.00.04.G18-240217-0001 240000016/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH VẠN NIÊN Hóa chất dùng cho xét nghiệm sinh học phân tử

Còn hiệu lực

120 000.00.19.H26-240216-0002 240000324/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIẾT BỊ Y TẾ VTM MÁY HÚT DỊCH

Còn hiệu lực