STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
1201 000.00.19.H26-240306-0025 240000596/PCBB-HN

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Thuốc thử xét nghiệm định lượng bổ thể C4

Còn hiệu lực

1202 000.00.19.H26-240306-0023 240000595/PCBB-HN

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Thuốc thử xét nghiệm định lượng yếu tố dạng thấp

Còn hiệu lực

1203 000.00.19.H26-240306-0018 240000594/PCBB-HN

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Bộ IVD xét nghiệm định lượng thyroxine tự do (T4 tự do)

Còn hiệu lực

1204 000.00.19.H26-240130-0002 240000593/PCBB-HN

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Thuốc thử xét nghiệm định lượng bilirubin toàn phần

Còn hiệu lực

1205 000.00.19.H26-240130-0001 240000592/PCBB-HN

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Thuốc thử xét nghiệm định lượng bilirubin toàn phần

Còn hiệu lực

1206 000.00.19.H26-240115-0020 240000591/PCBB-HN

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Thuốc thử xét nghiệm định lượng globulin miễn dịch A (IgA)

Còn hiệu lực

1207 000.00.19.H26-240115-0016 240000590/PCBB-HN

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Thuốc thử xét nghiệm định lượng globulin miễn dịch M (IgM)

Còn hiệu lực

1208 000.00.19.H26-240115-0014 240000589/PCBB-HN

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Thuốc thử xét nghiệm định lượng globulin miễn dịch G (IgG)

Còn hiệu lực

1209 000.00.19.H26-240115-0012 240000588/PCBB-HN

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Thuốc thử xét nghiệm định lượng globulin miễn dịch G (IgG)

Còn hiệu lực

1210 000.00.19.H26-240306-0037 240000587/PCBB-HN

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Thuốc thử xét nghiệm định lượng Transferrin

Còn hiệu lực

1211 000.00.17.H09-240311-0001 240000002/PCBSX-BD

CÔNG TY TNHH OMRON HEALTHCARE MANUFACTURING VIỆT NAM Máy đo huyết áp

Còn hiệu lực

1212 000.00.04.G18-240320-0005 240000043/PCBB-BYT

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ SISC VIỆT NAM Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng 7 chỉ số sinh hóa

Còn hiệu lực

1213 000.00.04.G18-240319-0005 240000042/PCBB-BYT

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ SISC VIỆT NAM Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng 8 chỉ số sinh hóa

Còn hiệu lực

1214 000.00.19.H32-240312-0001 240000005/PCBMB-KH

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU - ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH NHÀ THUỐC LONG CHÂU 1659

Còn hiệu lực

1215 000.00.04.G18-240319-0002 240000041/PCBB-BYT

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ SISC VIỆT NAM Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng HDL Cholesterol

Còn hiệu lực

1216 000.00.16.H25-240316-0001 240000018/PCBA-HNa

CÔNG TY CỔ PHẦN NOVOPHARM-NHÀ MÁY GMP DƯỢC PHẨM Sản phẩm

Còn hiệu lực

1217 000.00.19.H29-240314-0020 240000604/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH THẾ KỶ NGÀY NAY Kính áp tròng

Còn hiệu lực

1218 000.00.19.H29-240311-0009 240000603/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ - Y TẾ ĐỊNH GIANG Bộ dẫn lưu màng phổi dùng kỹ thuật Seldinger

Còn hiệu lực

1219 000.00.19.H29-240220-0031 240000095/PCBMB-HCM

BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG 2

Còn hiệu lực

1220 000.00.19.H29-240314-0002 240000460/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH 8 SANG BDS CAO XOA BÓP

Còn hiệu lực

1221 000.00.19.H29-240315-0013 240000459/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ GIA HIỆP Dung dịch pha loãng

Còn hiệu lực

1222 000.00.19.H29-240315-0014 240000602/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ GIA HIỆP Dung dịch phá hủy hồng cầu

Còn hiệu lực

1223 000.00.19.H29-240228-0014 240000458/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y NHA KHOA VIỆT ĐĂNG Máy xử lý bề mặt implant nha khoa

Còn hiệu lực

1224 000.00.19.H29-240227-0033 240000601/PCBB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRỌNG TÍN Bơm truyền cơ học đàn hồi dùng một lần

Còn hiệu lực

1225 000.00.19.H29-240315-0004 240000457/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ QUANG ANH MÁY SOI TĨNH MẠCH

Còn hiệu lực

1226 000.00.19.H29-240312-0007 240000600/PCBB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ ĐỨC TÍN Bộ bơm bóng

Còn hiệu lực

1227 000.00.19.H29-240312-0008 240000599/PCBB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ ĐỨC TÍN Bộ kết nối

Còn hiệu lực

1228 000.00.19.H29-240314-0011 240000598/PCBB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ ĐỨC TÍN Bộ bơm bóng can thiệp tim mạch

Còn hiệu lực

1229 000.00.19.H29-240314-0003 240000456/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP VÀ DỊCH VỤ HỢP LỰC Băng áp lực chân dùng trong y khoa

Còn hiệu lực

1230 000.00.19.H29-240314-0012 240000597/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH Y TẾ HOÀN MỸ Sứ răng giả

Còn hiệu lực