STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
1291 000.00.19.H26-240314-0017 240000416/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẠI BẢO Cáng đẩy bệnh nhân

Còn hiệu lực

1292 000.00.19.H26-240315-0020 240000415/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI ALTACO Xịt vệ sinh mũi họng

Còn hiệu lực

1293 000.00.19.H26-240315-0017 240000079/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN CỒNG NGHỆ HOÁ DƯỢC QUỐC TẾ TÂY ÂU

Còn hiệu lực

1294 000.00.19.H26-240314-0025 240000414/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT THIẾT BỊ Y TẾ 3A Que đè lưỡi gỗ

Còn hiệu lực

1295 000.00.19.H26-240314-0027 240000413/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT THIẾT BỊ Y TẾ 3A Túi chườm nóng.lạnh đa năng

Còn hiệu lực

1296 000.00.19.H26-240314-0026 240000412/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ MEDITOP Xe đẩy y tế

Còn hiệu lực

1297 000.00.19.H26-240315-0002 240000579/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ Y TẾ CHÂU LY Hệ thống đặt thủy tinh thể nhân tạo

Còn hiệu lực

1298 000.00.19.H26-240313-0029 240000578/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ HƯNG PHÁT Dụng cụ khâu cắt trĩ theo phương pháp Longo

Còn hiệu lực

1299 000.00.19.H26-240312-0016 240000411/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH DƯỢC VIỆT Ý Băng thun hỗ trợ chức năng

Còn hiệu lực

1300 000.00.19.H26-240224-0006 240000410/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VIETCARE HÀ NỘI Nước súc miệng

Còn hiệu lực

1301 000.00.19.H26-240307-0027 240000577/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DƯỢC PHẨM TÂN THÀNH Dụng cụ khâu cắt da sử dụng một lần

Còn hiệu lực

1302 000.00.19.H26-240307-0017 240000576/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DƯỢC PHẨM TÂN THÀNH Dụng cụ khâu cắt nội soi sử dụng một lần

Còn hiệu lực

1303 000.00.19.H26-240307-0019 240000575/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DƯỢC PHẨM TÂN THÀNH Dụng cụ khâu cắt vòng sử dụng 1 lần

Còn hiệu lực

1304 000.00.19.H26-240307-0020 240000574/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DƯỢC PHẨM TÂN THÀNH Dụng cụ khâu cắt trĩ sử dụng một lần

Còn hiệu lực

1305 000.00.19.H26-240307-0026 240000573/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DƯỢC PHẨM TÂN THÀNH Dụng cụ cắt cong sử dụng một lần

Còn hiệu lực

1306 000.00.19.H26-240307-0023 240000572/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DƯỢC PHẨM TÂN THÀNH Dụng cụ cắt thẳng sử dụng một lần

Còn hiệu lực

1307 000.00.19.H26-240307-0024 240000571/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DƯỢC PHẨM TÂN THÀNH Dụng cụ khâu cắt thẳng sử dụng một lần

Còn hiệu lực

1308 000.00.19.H26-240307-0029 240000570/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DƯỢC PHẨM TÂN THÀNH Dụng cụ lấy mẫu nội soi sử dụng một lần

Còn hiệu lực

1309 000.00.19.H26-240307-0028 240000569/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DƯỢC PHẨM TÂN THÀNH Trocar sử dụng một lần

Còn hiệu lực

1310 000.00.19.H26-240315-0013 240000409/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH PHARMA VIỆT PHÁP DUNG DỊCH NHỎ MŨI

Còn hiệu lực

1311 000.00.19.H26-240315-0015 240000408/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH PHARMA VIỆT PHÁP DUNG DỊCH XỊT MŨI

Còn hiệu lực

1312 000.00.19.H26-240315-0007 240000407/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC MỸ PHẨM PHÁP EIFFEL NƯỚC SÚC MIỆNG

Còn hiệu lực

1313 000.00.19.H26-240314-0014 240000406/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN Y Dụng cụ hỗ trợ bệnh nhân ngồi, đứng và di chuyển tiện dụng

Còn hiệu lực

1314 000.00.19.H26-240314-0016 240000405/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH TÂN HÀ LAN Chế phẩm hỗ trợ giảm đau

Còn hiệu lực

1315 000.00.19.H26-240314-0019 240000404/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH TÂN HÀ LAN Dung dịch xịt mũi

Còn hiệu lực

1316 000.00.19.H26-240314-0010 240000403/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ DAHAGO Dung dịch súc họng súc miệng

Còn hiệu lực

1317 000.00.07.H28-240313-0001 240000002/PCBA-HB

CHI NHÁNH LƯƠNG SƠN - CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC KHOA Gạc rơ lưỡi thảo dược Elemis

Còn hiệu lực

1318 000.00.19.H26-240314-0009 240000402/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM ANFAS Bọt răng miệng

Còn hiệu lực

1319 000.00.19.H26-240313-0003 240000568/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ DỊCH VỤ TOMIHA XỊT SINH LÝ

Còn hiệu lực

1320 000.00.19.H26-240314-0004 240000401/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ CÔNG NGHỆ CAO VIỆT ĐỨC Dụng cụ phẫu thuật

Còn hiệu lực