STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
1381 000.00.19.H26-240412-0012 240000661/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KHOA HỌC VIỆT ANH Bình nuôi cấy tế bào bằng nhựa

Còn hiệu lực

1382 000.00.19.H26-240228-0018 240000897/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH VẠN NIÊN Cụm IVD Lipoprotein: Apolipoprotein A1, Apolipoprotein B, Lipoprotein (a)

Còn hiệu lực

1383 000.00.19.H26-240228-0017 240000896/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH VẠN NIÊN Bộ xét nghiệm định lượng Fructosamine

Còn hiệu lực

1384 000.00.19.H26-240228-0016 240000895/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH VẠN NIÊN Cụm IVD dấu ấn tim: Homocysteine

Còn hiệu lực

1385 000.00.19.H26-240228-0015 240000894/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH VẠN NIÊN Cụm IVD các protein đặc thù khác: β2-Microglobulin

Còn hiệu lực

1386 000.00.19.H26-240228-0014 240000893/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH VẠN NIÊN Bộ IVD xét nghiệm định lượng Cystatin C

Còn hiệu lực

1387 000.00.19.H26-240228-0011 240000892/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH VẠN NIÊN Cụm IVD Cầm máu (đông máu): D-Dimer

Còn hiệu lực

1388 000.00.19.H26-240228-0010 240000891/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH VẠN NIÊN Cụm IVD enzymes: α-L-fucosidase, Lipase, α‑HBDH, ALP, Cholinesterase

Còn hiệu lực

1389 000.00.19.H26-240228-0012 240000890/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH VẠN NIÊN Cụm IVD dị ứng: IgE

Còn hiệu lực

1390 000.00.19.H26-240228-0009 240000889/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH VẠN NIÊN Cụm IVD thành phần bổ sung: C3, C4

Còn hiệu lực

1391 000.00.19.H26-240228-0008 240000888/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH VẠN NIÊN Cụm IVD xét nghiệm chuyển hóa thận: Aldosterone, Renin

Còn hiệu lực

1392 000.00.19.H26-240228-0007 240000887/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH VẠN NIÊN Cụm IVD các hormon riêng và cụ thể khác: Pepsinogen I, Pepsinogen II

Còn hiệu lực

1393 000.00.19.H26-240228-0006 240000886/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH VẠN NIÊN Cụm IVD chức năng gan: Laminin, Hyaluronic Acid, PIIINP, Collagen Type IV

Còn hiệu lực

1394 000.00.19.H26-240415-0019 240000885/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI CỔNG VÀNG Máy rửa bô kèm phụ kiện

Còn hiệu lực

1395 000.00.19.H26-240422-0022 240000660/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM TOPONEPHARMAR VIỆT NAM Dung dịch xịt mũi

Còn hiệu lực

1396 000.00.19.H29-240417-0002 240000616/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DIÊN NIÊN Chỉ thị hoá học

Còn hiệu lực

1397 000.00.19.H29-240411-0012 240000852/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH AMETHYST MEDICAL VIỆT NAM Chất thử dùng cho máy phân tích sinh hoá

Còn hiệu lực

1398 000.00.19.H29-240416-0032 240000615/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN DOANH CFA VIỆT NAM - CHI NHÁNH HỒ CHÍ MINH Gel nano bạc

Còn hiệu lực

1399 000.00.19.H29-240401-0027 240000851/PCBB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ FUSION Bộ xét nghiệm định tính kháng thể IgG kháng Ancylostoma

Còn hiệu lực

1400 000.00.19.H29-240423-0015 240000850/PCBB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ FUSION Bộ xét nghiệm định tính kháng thể IgM kháng Ancylostoma

Còn hiệu lực

1401 000.00.19.H29-240412-0010 240000614/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ FUSION Ống nghiệm lấy mẫu chân không

Còn hiệu lực

1402 000.00.19.H29-240412-0012 240000849/PCBB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN NHÀ MÁY TRANG THIẾT BỊ Y TẾ USM HEALTHCARE Bộ khăn (săng) chụp can thiệp mạch

Còn hiệu lực

1403 000.00.19.H29-240417-0007 240000613/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ SẢN XUẤT VINH ĐỨC Lọ đựng bệnh phẩm 15cc

Còn hiệu lực

1404 000.00.19.H29-240412-0014 240000140/PCBMB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM AM VI

Còn hiệu lực

1405 000.00.19.H29-240220-0018 240000612/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Ống thông mũi

Còn hiệu lực

1406 000.00.19.H29-240417-0005 240000848/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH IONIAGA VIỆT NAM Thiết bị kích thích quang sinh học dùng cho phẫu thuật và trị liệu

Còn hiệu lực

1407 000.00.19.H29-240417-0008 240000847/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH IONIAGA VIỆT NAM Thiết bị kích thích quang sinh học dùng cho phẫu thuật và trị liệu

Còn hiệu lực

1408 000.00.19.H29-240415-0002 240000139/PCBMB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VIỆT NỮ

Còn hiệu lực

1409 000.00.19.H29-240416-0029 240000611/PCBA-HCM

VPĐD KARL STORZ SE & CO. KG TẠI TP.HCM Dụng cụ phẫu thuật nội soi Tai-Mũi-Họng

Còn hiệu lực

1410 000.00.19.H29-240416-0027 240000846/PCBB-HCM

VPĐD KARL STORZ SE & CO. KG TẠI TP.HCM Dụng cụ phẫu thuật nội soi

Còn hiệu lực