STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
1741 000.00.19.H26-240411-0041 240000634/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ THIẾT BỊ Y TẾ PHÙNG DŨNG Thuốc thử pha loãng tế bào máu trong xét nghiệm huyết học

Còn hiệu lực

1742 000.00.19.H26-240411-0025 240000841/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ THIẾT BỊ Y TẾ PHÙNG DŨNG Thuốc thử xét nghiệm định tính và bán định lượng yếu tố dạng thấp (RF)

Còn hiệu lực

1743 000.00.19.H26-240411-0036 240000840/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ THIẾT BỊ Y TẾ PHÙNG DŨNG Cụm IVD bệnh thiếu máu: G6PD, Iron, Ferritin

Còn hiệu lực

1744 000.00.19.H26-240411-0040 240000839/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ THIẾT BỊ Y TẾ PHÙNG DŨNG IVD ly giải hồng cầu trong xét nghiệm huyết học

Còn hiệu lực

1745 000.00.19.H26-240411-0039 240000633/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ THIẾT BỊ Y TẾ PHÙNG DŨNG Dung dịch rửa máy phân tích huyết học

Còn hiệu lực

1746 000.00.19.H26-240411-0027 240000838/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ THIẾT BỊ Y TẾ PHÙNG DŨNG Bộ thuốc thử, vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng HbA1C

Còn hiệu lực

1747 000.00.19.H26-240411-0020 240000837/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ THIẾT BỊ Y TẾ PHÙNG DŨNG Thuốc thử xét nghiệm định lượng Acid Uric

Còn hiệu lực

1748 000.00.19.H26-240411-0019 240000836/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ THIẾT BỊ Y TẾ PHÙNG DŨNG Thuốc thử xét nghiệm định lượng Triglycerides

Còn hiệu lực

1749 000.00.19.H26-240411-0018 240000835/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ THIẾT BỊ Y TẾ PHÙNG DŨNG Thuốc thử xét nghiệm định lượng Protein toàn phần

Còn hiệu lực

1750 000.00.19.H26-240411-0017 240000834/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ THIẾT BỊ Y TẾ PHÙNG DŨNG CỤM IVD ENZYMES: Alkaline phosphatase, Amylase, CK NAC, CK MB, LDH, SGOT, SGPT

Còn hiệu lực

1751 000.00.12.H19-240419-0002 240000003/PCBB-ĐN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM OPV Hỗn dịch đường tiêu hoá GLomac

Còn hiệu lực

1752 000.00.12.H19-240419-0001 240000005/PCBA-ĐN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM OPV Gel bôi ngoài da OPEDUO PLUS GEL

Còn hiệu lực

1753 000.00.19.H26-240411-0013 240000833/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ THIẾT BỊ Y TẾ PHÙNG DŨNG CỤM IVD CHẤT NỀN: Albumin, Bilirubin (T&D), Cholesterol, HDL cholesterol, Glucose, Urea UV, Creatinine, LDL cholesterol, Copper, ZinC

Còn hiệu lực

1754 000.00.19.H26-240410-0014 240000832/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ THIẾT BỊ Y TẾ PHÙNG DŨNG CỤM IVD THUỐC THỬ ĐIỆN GIẢI: Magnesium, Phosphorus, Calcium, Sodium

Còn hiệu lực

1755 000.00.19.H26-240408-0027 240000632/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI CỔNG VÀNG Họ chỉ thị hóa học dùng cho máy rửa khử khuẩn

Còn hiệu lực

1756 000.00.19.H26-240415-0017 240000130/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN CEO VIỆT

Còn hiệu lực

1757 000.00.19.H26-240415-0003 240000129/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH Y TẾ KIM GIANG

Còn hiệu lực

1758 000.00.19.H26-240411-0042 240000831/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ SISC VIỆT NAM Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng 34 thông số sinh hóa

Còn hiệu lực

1759 000.00.19.H26-240415-0010 240000830/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ MEDITECH Máy khoan xương và phụ kiện

Còn hiệu lực

1760 000.00.19.H26-240415-0011 240000631/PCBA-HN

CÔNG TY CÔ PHẦN TT GREEN VIỆT NAM TINH CHẤT THẢO DƯỢC BÁCH CỐT VƯƠNG

Còn hiệu lực

1761 000.00.25.H47-240402-0002 240000006/PCBMB-QNa

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU - ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH NHÀ THUỐC LONG CHÂU 1700

Còn hiệu lực

1762 000.00.25.H47-240402-0001 240000005/PCBMB-QNa

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU - ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH NHÀ THUỐC LONG CHÂU 1667

Còn hiệu lực

1763 000.00.25.H47-240408-0002 240000004/PCBMB-QNa

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU - ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH NHÀ THUỐC LONG CHÂU 1531

Còn hiệu lực

1764 000.00.19.H29-240415-0010 240000610/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM TRANG THIẾT BỊ Y TẾ T.D Mặt nạ/ lưới cố định bệnh nhân dùng trong xạ trị

Còn hiệu lực

1765 000.00.19.H29-240416-0020 240000021/PCBSX-HCM

CÔNG TY TNHH MTV SẢN XUẤT DƯỢC - MỸ PHẨM GAMMA GREENAX OPA

Còn hiệu lực

1766 000.00.19.H29-240411-0044 240000844/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH HỆ THỐNG CHẨN ĐOÁN XUÂN HOÀI Cụm IVD dấu ấn bệnh viêm khớp

Còn hiệu lực

1767 000.00.19.H29-240416-0010 240000609/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN MEKONG DENTAL TECHNOLOGY Bộ nhuộm màu phôi sứ

Còn hiệu lực

1768 000.00.19.H29-240409-0003 240000608/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRẦN DANH Hóa chất sử dụng cho chương trình ngoại kiểm chỉ số huyết thanh

Còn hiệu lực

1769 000.00.19.H26-240402-0030 240000630/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ GIA BẢO MINH Đệm hơi

Còn hiệu lực

1770 000.00.19.H26-240402-0029 240000629/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ GIA BẢO MINH Đệm hơi

Còn hiệu lực