STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
1771 000.00.19.H29-240405-0024 240000606/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VMED Hệ thống hỗ trợ thông minh ( Màn hình hiển thị thông minh)

Còn hiệu lực

1772 000.00.19.H26-240411-0001 240000816/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ SISC VIỆT NAM Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng 40 thông số sinh hóa

Còn hiệu lực

1773 000.00.19.H26-240410-0001 240000815/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ SISC VIỆT NAM Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng 15 thông số sinh hóa

Còn hiệu lực

1774 000.00.19.H26-240410-0018 240000814/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ SISC VIỆT NAM Bộ IVD xét nghiệm định lượng T4 tổng số

Còn hiệu lực

1775 000.00.19.H26-240410-0020 240000813/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ SISC VIỆT NAM Bộ IVD xét nghiệm định lượng Procalcitonin

Còn hiệu lực

1776 000.00.19.H26-240411-0032 240000619/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN XNK DƯỢC QUỐC TẾ TÂN TRƯỜNG SINH NƯỚC SÚC MIỆNG WHITE AG+

Còn hiệu lực

1777 000.00.19.H26-240411-0031 240000618/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH SANFORDPHARMA USA DUNG DỊCH XỊT HỌNG

Còn hiệu lực

1778 000.00.19.H26-240411-0009 240000812/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ ĐẠI DƯƠNG Hệ thống nội soi tai mũi họng bao gồm: bàn khám, ghế khám, máy khí rung và thiết bị nội soi

Còn hiệu lực

1779 000.00.19.H26-240411-0022 240000617/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VÀ VẬT TƯ Y TẾ TRUNG THÀNH Xịt họng/nhỏ họng giảm ho, dị ứng

Còn hiệu lực

1780 000.00.19.H26-240410-0008 240000811/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ DỤNG CỤ Y KHOA Filter lọc khuẩn cho đường thở

Còn hiệu lực

1781 000.00.19.H26-240410-0038 240000810/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN MEDITRONIC Hệ thống máy mài dùng trong nội soi cột sống

Còn hiệu lực

1782 000.00.19.H26-240410-0035 240000809/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN MEDITRONIC Máy bơm tưới trong nội soi cột sống

Còn hiệu lực

1783 000.00.19.H26-240405-0005 240000124/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH NEUSOFT MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM

Còn hiệu lực

1784 000.00.19.H26-240410-0036 240000808/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN MEDITRONIC Dây nước cho máy bơm tưới

Còn hiệu lực

1785 000.00.19.H26-240411-0014 240000807/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ VÀ CÔNG TRÌNH Y TẾ Bộ báo động khí y tế các loại

Còn hiệu lực

1786 000.00.19.H26-240411-0010 240000806/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ VÀ CÔNG TRÌNH Y TẾ Bộ hút dịch có xe đẩy

Còn hiệu lực

1787 000.00.19.H26-240411-0003 240000805/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH VẬT TƯ THIẾT BỊ Y TẾ MINH BANG Máy trị liệu bằng ánh sáng hồng ngoại

Còn hiệu lực

1788 000.00.19.H26-240411-0008 240000804/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH VẬT TƯ THIẾT BỊ Y TẾ MINH BANG Máy siêu âm xách tay

Còn hiệu lực

1789 000.00.19.H26-240410-0034 240000803/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC TRUNG ƯƠNG 3 - CHI NHÁNH HÀ NỘI Chất nhuộm bao dùng trong phẫu thuật mắt

Còn hiệu lực

1790 000.00.19.H26-240410-0029 240000802/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC TRUNG ƯƠNG 3 - CHI NHÁNH HÀ NỘI Chất nhầy dùng trong phẫu thuật mắt

Còn hiệu lực

1791 000.00.19.H26-240409-0025 240000801/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH LUNA EYES Kính áp tròng

Còn hiệu lực

1792 000.00.19.H26-240411-0007 240000616/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH TÂN HÀ LAN Bột hỗ dịch tiêu hóa

Còn hiệu lực

1793 000.00.19.H26-240409-0007 240000800/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ SISC VIỆT NAM Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng 10 thông số sinh hóa

Còn hiệu lực

1794 000.00.19.H26-240410-0005 240000799/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ METECH Máy điều trị bằng điện từ trường toàn thân

Còn hiệu lực

1795 000.00.19.H29-240415-0004 240000839/PCBB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP THẨM MỸ ASC Máy điều trị da

Còn hiệu lực

1796 000.00.19.H29-240415-0005 240000838/PCBB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP THẨM MỸ ASC Máy triệt lông

Còn hiệu lực

1797 000.00.19.H29-240415-0006 240000837/PCBB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP THẨM MỸ ASC Máy điều trị da

Còn hiệu lực

1798 000.00.19.H29-240305-0030 240000836/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ AN THỊNH HEALTH Que thử nước tiểu

Còn hiệu lực

1799 000.00.19.H29-240411-0009 240000835/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ AN THỊNH HEALTH Máy xét nghiệm huyết học

Còn hiệu lực

1800 000.00.19.H29-240305-0032 240000834/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ AN THỊNH HEALTH Máy Phân tích nước tiểu

Còn hiệu lực