STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
2311 000.00.19.H29-240420-0017 240000871/PCBB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN HASUKITO Bơm tiêm dùng một lần (Disposable Syringe)

Còn hiệu lực

2312 000.00.19.H29-240420-0018 240000870/PCBB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN HASUKITO Kim tiêm dưới da dùng một lần (Hypodermic Needle)

Còn hiệu lực

2313 000.00.19.H29-240420-0020 240000869/PCBB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN HASUKITO Kim luồn tĩnh mạch (I.V. Cannula)

Còn hiệu lực

2314 000.00.19.H29-240420-0015 240000868/PCBB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN HASUKITO Phin lọc vi khuẩn – virus (Bacterial/Viral Filter)

Còn hiệu lực

2315 000.00.19.H29-240420-0014 240000867/PCBB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN HASUKITO Phin lọc khuẩn loại ba chức năng (HME Filter)

Còn hiệu lực

2316 000.00.19.H29-240420-0012 240000866/PCBB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN HASUKITO Bộ dây máy thở, dây máy gây mê (Anesthesia Breathing Circuit)

Còn hiệu lực

2317 000.00.19.H29-240420-0021 240000865/PCBB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN HASUKITO Bàn chải rửa tay phẫu thuật (Surgical Hand Brush)

Còn hiệu lực

2318 000.00.19.H29-240420-0022 240000864/PCBB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN HASUKITO Chỉ phẫu thuật không tiêu (Non-Absorbable Sutures with or without Needle)

Còn hiệu lực

2319 000.00.19.H29-240420-0011 240000863/PCBB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN HASUKITO Ống nối dây máy thở, dùng một lần (Catheter Mount)

Còn hiệu lực

2320 000.00.19.H29-240420-0010 240000862/PCBB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN HASUKITO Dây thở oxy hai nhánh (Oxygen Nasal Cannula)

Còn hiệu lực

2321 000.00.19.H29-240420-0019 240000861/PCBB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN HASUKITO Kim bướm dùng một lần (Scalp Vein set)

Còn hiệu lực

2322 000.00.18.H24-240419-0001 240000007/PCBB-HP

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI HỢP LỰC Hóa chất xét nghiệm và vật tư tiêu hao sử dụng cho máy xét nghiệm điện giải

Còn hiệu lực

2323 000.00.18.H24-240416-0001 240000006/PCBB-HP

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI HỢP LỰC Máy phân tích/xét nghiệm điện giải

Còn hiệu lực

2324 000.00.18.H24-240423-0001 240000005/PCBB-HP

CÔNG TY TNHH VISIONARY MEDICAL Dao phẫu thuật nhãn khoa

Còn hiệu lực

2325 000.00.16.H02-240423-0001 240000008/PCBMB-BG

NHÀ THUỐC SỐ 79

Còn hiệu lực

2326 000.00.19.H29-240221-0017 240000860/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH FUJIFILM VIỆT NAM Máy đo điện tâm đồ

Còn hiệu lực

2327 000.00.17.H54-240421-0001 240000035/PCBA-TB

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM BÁCH Y SÂM RĂNG MIỆNG NÀNG HƯƠNG

Còn hiệu lực

2328 000.00.17.H54-240419-0001 240000034/PCBA-TB

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM BÁCH Y SÂM CAO BÔI DA BẠCH KHIẾT

Còn hiệu lực

2329 000.00.17.H54-240424-0002 240000007/PCBB-TB

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI AN PHÚ KHANG QUE THỬ XÉT NGHIỆM ĐỊNH TÍNH HCG (QUE THỬ PHÁT HIỆN THAI SỚM)

Còn hiệu lực

2330 000.00.17.H54-240421-0002 240000033/PCBA-TB

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ TTB GROUP TINH CHẤT XOANG H'MÔNG

Còn hiệu lực

2331 000.00.19.H29-240221-0015 240000859/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH FUJIFILM VIỆT NAM Thiết bị soi cổ tử cung

Còn hiệu lực

2332 000.00.19.H29-240424-0007 240000858/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH GEMS Miếng dán điện cực tim

Còn hiệu lực

2333 000.00.19.H29-240415-0003 240000618/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH VẬT TƯ THIẾT BỊ Y TẾ SÀI GÒN Găng tay y tế

Còn hiệu lực

2334 000.00.19.H29-240418-0001 240000617/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HƯNG PHÁT Giấy monitor sản khoa Bionet FC 700, 215mm x 30m

Còn hiệu lực

2335 000.00.19.H29-240416-0030 240000141/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HỒNG MINH ENTERPRISE

Còn hiệu lực

2336 000.00.19.H29-240417-0012 240000857/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH NOMA MEDICAL Máy điều trị da

Còn hiệu lực

2337 000.00.19.H29-240417-0003 240000856/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH TM THIẾT BỊ Y TẾ VÀ MỸ PHẨM HOA MAI Máy điện tim

Còn hiệu lực

2338 000.00.19.H29-240412-0021 240000855/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM PHÚ NGUYÊN VIÊN ĐẶT PHỤ KHOA

Còn hiệu lực

2339 000.00.19.H29-240412-0020 240000854/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM PHÚ NGUYÊN VIÊN ĐẶT PHỤ KHOA

Còn hiệu lực

2340 000.00.19.H29-240424-0002 240000853/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT EMECC Ngõ ra khí y tế Oxy, Vac, Air Chuẩn Ohmeda

Còn hiệu lực