STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
2341 000.00.19.H26-240315-0001 240000917/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT HOÀNG MINH Nồi hấp tiệt trùng

Còn hiệu lực

2342 000.00.19.H26-240415-0005 240000916/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN HTP VIỆT NAM Kim sinh thiết mô mềm

Còn hiệu lực

2343 000.00.19.H26-240409-0002 240000665/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CPC1 HÀ NỘI Dung dịch

Còn hiệu lực

2344 000.00.19.H26-240315-0024 240000915/PCBB-HN

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Thuốc thử xét nghiệm định lượng alkaline phosphatase

Còn hiệu lực

2345 000.00.19.H26-240315-0023 240000914/PCBB-HN

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Họ thuốc thử xét nghiệm định lượng urea nitrogen

Còn hiệu lực

2346 000.00.19.H26-240315-0019 240000913/PCBB-HN

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Thuốc thử xét nghiệm định lượng urea nitrogen

Còn hiệu lực

2347 000.00.19.H26-240315-0018 240000912/PCBB-HN

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Thuốc thử xét nghiệm định lượng alkaline phosphatase

Còn hiệu lực

2348 000.00.19.H26-240315-0016 240000911/PCBB-HN

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Thuốc thử xét nghiệm định lượng lactate dehydrogenase (LDH)

Còn hiệu lực

2349 000.00.19.H26-240315-0014 240000910/PCBB-HN

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Thuốc thử xét nghiệm định lượng lactate dehydrogenase (LDH)

Còn hiệu lực

2350 000.00.19.H26-240315-0008 240000909/PCBB-HN

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Thuốc thử xét nghiệm định lượng alanine aminotransferase

Còn hiệu lực

2351 000.00.19.H26-240315-0005 240000908/PCBB-HN

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Thuốc thử xét nghiệm định lượng alanine aminotransferase

Còn hiệu lực

2352 000.00.19.H26-240313-0004 240000907/PCBB-HN

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Thuốc thử xét nghiệm định lượng Transferrin

Còn hiệu lực

2353 000.00.19.H26-240313-0002 240000906/PCBB-HN

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Thuốc thử xét nghiệm định lượng acid uric

Còn hiệu lực

2354 000.00.19.H26-240313-0006 240000905/PCBB-HN

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Thuốc thử xét nghiệm định lượng acid lactic

Còn hiệu lực

2355 000.00.19.H26-240313-0005 240000904/PCBB-HN

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Thuốc thử xét nghiệm định lượng acid lactic

Còn hiệu lực

2356 000.00.19.H26-240312-0015 240000903/PCBB-HN

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Thuốc thử xét nghiệm định lượng cholesterol

Còn hiệu lực

2357 000.00.19.H26-240312-0014 240000902/PCBB-HN

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Thuốc thử xét nghiệm định lượng protein toàn phần

Còn hiệu lực

2358 000.00.19.H26-240312-0003 240000901/PCBB-HN

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Thuốc thử xét nghiệm định lượng globulin miễn dịch M (IgM)

Còn hiệu lực

2359 000.00.19.H26-240312-0002 240000900/PCBB-HN

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Thuốc thử xét nghiệm định lượng globulin miễn dịch A (IgA)

Còn hiệu lực

2360 000.00.19.H26-240312-0001 240000899/PCBB-HN

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Thuốc thử xét nghiệm định lượng acid uric

Còn hiệu lực

2361 000.00.18.H57-240405-0002 240000005/PCBB-TTH

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI DƯỢC VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TATA Máy xét nghiệm miễn dịch dị ứng

Còn hiệu lực

2362 000.00.18.H57-240405-0001 240000004/PCBB-TTH

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI DƯỢC VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TATA Cụm IVD xét nghiệm miễn dịch dị ứng

Còn hiệu lực

2363 000.00.19.H26-240412-0013 240000664/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ VẬT TƯ Y TẾ ĐÔNG DƯƠNG Bộ thử kính

Còn hiệu lực

2364 000.00.19.H26-240411-0038 240000898/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI LÂM DŨNG EV71 IgM Rapid Test (Test thử nhanh phát hiện kháng thể IgM kháng Enterovirus 71)

Còn hiệu lực

2365 000.00.19.H26-240417-0022 240000663/PCBA-HN

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN DƯỢC PHẨM HFC Khăn hạ sốt

Còn hiệu lực

2366 000.00.19.H26-240417-0021 240000662/PCBA-HN

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN DƯỢC PHẨM HFC Gạc răng miệng

Còn hiệu lực

2367 000.00.19.H26-240412-0012 240000661/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KHOA HỌC VIỆT ANH Bình nuôi cấy tế bào bằng nhựa

Còn hiệu lực

2368 000.00.19.H26-240228-0018 240000897/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH VẠN NIÊN Cụm IVD Lipoprotein: Apolipoprotein A1, Apolipoprotein B, Lipoprotein (a)

Còn hiệu lực

2369 000.00.19.H26-240228-0017 240000896/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH VẠN NIÊN Bộ xét nghiệm định lượng Fructosamine

Còn hiệu lực

2370 000.00.19.H26-240228-0016 240000895/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH VẠN NIÊN Cụm IVD dấu ấn tim: Homocysteine

Còn hiệu lực