STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
241 17002418/ĐKLH-BYT-TB-CT 2400304ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH BIOMÉRIEUX VIỆT NAM Bộ xét nghiệm định lượng CK-MB

Còn hiệu lực

242 000.00.04.G18-220916-0016 2400303ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ SINH HỌC MBS Bộ xét nghiệm định lượng đột biến BCR-ABL P190 (mbcr)

Còn hiệu lực

243 000.00.19.H29-240221-0010 240000394/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH ENRAF - NONIUS VIETNAM Máy điện trị liệu suy tĩnh mạch

Còn hiệu lực

244 000.00.04.G18-200529-0008 2400302ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Bộ xét nghiệm định lượng procalcitonin (PCT)

Còn hiệu lực

245 000.00.04.G18-220314-0018 2400301ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG Bộ xét nghiệm định lượng RNA HIV-1

Còn hiệu lực

246 17004315/ĐKLH-BYT-TB-CT 2400300ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG Bộ xét nghiệm định lượng RNA virus viêm gan C

Còn hiệu lực

247 000.00.04.G18-211109-0003 2400299ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG Bộ xét nghiệm định tính ADN Chlamydophila pneumoniae, Mycoplasma pneumoniae, Legionella pneumophila, Bordetella pertussis, Bordetella parapertussis, Streptococcus pneumoniae và Haemophilus influenzae

Còn hiệu lực

248 000.00.04.G18-211104-0025 2400298ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG Bộ xét nghiệm định tính ADN Human adenovirus và ARN Influenza A virus, Influenza B virus, Human respiratory syncytial virus, Human metapneumovirus, Human rhinovirus, và Human parainfluenza virus

Còn hiệu lực

249 19010632/ĐKLH-BYT-TB-CT 2400297ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG Bộ xét nghiệm định tính ADN Mycobacterium tuberculosis - MTB và non-tuberculosis mycobacteria - NTM

Còn hiệu lực

250 000.00.04.G18-200519-0005 2400296ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG Bộ xét nghiệm định tính ADN Mycobacterium tuberculosis -MTB và gen kháng thuốc fluoroquinolones, thuốc tiêm

Còn hiệu lực

251 000.00.04.G18-200522-0007 2400295ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG Bộ xét nghiệm định tính ADN Mycobacterium tuberculosis -MTB và gen kháng thuốc Isoniazid, Rifampicin

Còn hiệu lực

252 000.00.17.H54-240220-0003 240000003/PCBB-TB

CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN DOANH CFA VIỆT NAM - CHI NHÁNH THÁI BÌNH Syrup Solution

Còn hiệu lực

253 000.00.17.H54-240220-0002 240000002/PCBB-TB

CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN DOANH CFA VIỆT NAM - CHI NHÁNH THÁI BÌNH Syrup Solution

Còn hiệu lực

254 20011118/ĐKLH-BYT-TB-CT 2400294ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG Bộ xét nghiệm định tính ADN nấm Candida albicans, Candida krusei, Candida glabrata, Candida dubliniensis, Candida parapsilosis, Candida tropicalis, và Candida lusitaniae

Còn hiệu lực

255 000.00.17.H54-240203-0001 240000001/PCBB-TB

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÔNG DƯỢC SAO THIÊN Y KOTRI STY

Còn hiệu lực

256 000.00.17.H54-240108-0001 240000004/PCBMB-TB

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH - CÔNG TY CỔ PHẦN UPHARMA - NHÀ THUỐC UPHARMA SỐ 61

Còn hiệu lực

257 000.00.04.G18-220726-0012 2400293ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH B.C.E VIỆT NAM Bộ xét nghiệm định tính các loại vi khuẩn Lao không điển hình

Còn hiệu lực

258 17002758/ĐKLH-BYT-TB-CT 2400292ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Bộ xét nghiệm định tính DNA và RNA (hoặc acid nucleic toàn phần, TNA) HIV-1

Còn hiệu lực

259 000.00.17.H54-240201-0004 240000015/PCBA-TB

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM BÁCH Y SÂM MEDA S6

Còn hiệu lực

260 000.00.17.H54-240201-0003 240000014/PCBA-TB

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM BÁCH Y SÂM MEDA S5

Còn hiệu lực

261 000.00.17.H54-240201-0002 240000013/PCBA-TB

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM BÁCH Y SÂM MEDA TÁCH

Còn hiệu lực

262 000.00.04.G18-220629-0011 2400291ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ SINH HỌC MBS Bộ xét nghiệm định tính đột biến di truyền thrombophilia

Còn hiệu lực

263 000.00.17.H54-240201-0001 240000012/PCBA-TB

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM BÁCH Y SÂM MEDA S4

Còn hiệu lực

264 000.00.17.H54-240129-0001 240000003/PCBMB-TB

CÔNG TY CỔ PHẦN DP FPT LONG CHÂU- NHÀ THUỐC LONG CHÂU 1631

Còn hiệu lực

265 000.00.04.G18-220927-0028 2400290ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ SINH HỌC MBS Bộ xét nghiệm định tính đột biến EGFRvIII

Còn hiệu lực

266 000.00.04.G18-220920-0010 2400289ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ SINH HỌC MBS Bộ xét nghiệm định tính đột biến IDH1/2

Còn hiệu lực

267 000.00.04.G18-220920-0009 2400288ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ SINH HỌC MBS Bộ xét nghiệm định tính đột biến methyl hóa MGMT

Còn hiệu lực

268 000.00.04.G18-220916-0014 2400287ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ SINH HỌC MBS Bộ xét nghiệm định tính đột biến ung thư tuyến giáp

Còn hiệu lực

269 000.00.04.G18-220630-0013 2400286ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH BIOMÉRIEUX VIỆT NAM Bộ xét nghiệm định tính kháng thể IgG kháng vi rút Varicella-Zoster

Còn hiệu lực

270 000.00.04.G18-200723-0023 2400285ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG Bộ xét nghiệm định tính plasmid và DNA của Chlamydia trachomatis (CT) và DNA của Neisseria gonorrhoeae (NG)

Còn hiệu lực