STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
1 000.00.16.H02-240613-0001 240000001/PCBSX-BG

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HADIMED Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

2 000.00.10.H35-240614-0001 240000001/PCBA-LC

HỢP TÁC XÃ PHÚ THÀNH Nước súc miệng Q CLEAN

Còn hiệu lực

3 000.00.10.H35-240614-0002 240000001/PCBB-LC

HỢP TÁC XÃ PHÚ THÀNH Dung dịch xịt khuẩn Q CLEAN

Còn hiệu lực

4 000.00.19.H26-240614-0010 240001171/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH EVD CÔNG NGHỆ Nước muối điện hóa

Còn hiệu lực

5 000.00.19.H26-240614-0002 240001170/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH EVD CÔNG NGHỆ Dung dịch nano bạc

Còn hiệu lực