STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
1 000.00.18.H24-230116-0002 230000003/PCBMB-HP

CÔNG TY CỔ PHẦN UPHARMA - NHÀ THUỐC SỐ 32

Còn hiệu lực

2 000.00.18.H24-230203-0001 230000004/PCBB-HP

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI HỢP LỰC Máy phân tích sinh hóa

Còn hiệu lực

3 000.00.04.G18-221224-0005 230000117/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH MEDICON Khay thử/ Panel thử/ Cốc thử xét nghiệm định tính Amphetamine, Ketamine, Methamphetamine và Morphine

Còn hiệu lực

4 000.00.04.G18-230202-0003 230000116/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH SỨC KHỎE VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM Thuốc thử xét nghiệm định lượng Lactat dehydrogenase (LDH)

Còn hiệu lực

5 000.00.16.H02-230201-0003 230000003/PCBA-BG

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ TÂM ĐỨC Khăn hạ sốt

Còn hiệu lực