STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
46 000.00.19.H29-220516-0062 220001065/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH MI VI TI Giường bệnh nhân

Còn hiệu lực

47 000.00.19.H29-220516-0058 220001064/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH MI VI TI Tủ đầu giường

Còn hiệu lực

48 000.00.19.H29-220514-0014 220001063/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH MI SA BÔNG Y TẾ

Còn hiệu lực

49 000.00.19.H29-220510-0029 220001659/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ANH HUY Máy đo khúc xạ giác mạc tự động

Còn hiệu lực

50 000.00.19.H29-220510-0025 220001062/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ANH HUY Màn hình kiểm tra thị lực

Còn hiệu lực