STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
46 000.00.18.H24-240207-0001 240000001/PCBB-HP

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI HỢP LỰC Theo phụ lục

Còn hiệu lực

47 000.00.19.H17-240206-0001 240000009/PCBB-ĐNa

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ DANAMECO Bông ép phẫu thuật sọ não

Còn hiệu lực

48 000.00.04.G18-240123-0007 240000020/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Ống nội khí quản có bóng

Còn hiệu lực

49 000.00.19.H26-240220-0012 240000347/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ CÔNG NGHỆ CAO VIỆT ĐỨC Hệ thống phẫu thuật nội soi

Còn hiệu lực

50 000.00.16.H05-240126-0002 240000008/PCBA-BN

CÔNG TY CỔ PHẦN MEDCOMTECH Máy cân lắc túi máu

Còn hiệu lực