STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
49996 17009657/HSCBA-HN 170002926/PCBA-HN

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN DỊCH VỤ GIAO THƯƠNG SBC Túi chườm lạnh

Còn hiệu lực

49997 17009655/HSCBA-HN 170002928/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ TUẤN NGỌC Đèn mổ di động

Còn hiệu lực

49998 17009656/HSCBA-HN 170002931/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ TUẤN NGỌC Đèn mổ treo trần 2 nhánh

Còn hiệu lực

49999 17009644/HSCBA-HN 170002932/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ THÁI SƠN Que thử nồng độ axit peracetic Serim® GUARDIAN™

Còn hiệu lực

50000 17009662/HSCBA-HN 170002930/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ MEDITOP Máy phân tích miễn dịch

Còn hiệu lực