STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
49996 000.00.19.H26-210924-0003 210001889/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG IVD nạp điện cực tham chiếu

Còn hiệu lực

49997 000.00.19.H26-211015-0004 210000688/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN TM&DV QUỐC TẾ NGỌC TRANG

Còn hiệu lực

49998 000.00.19.H26-211008-0007 210001882/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ VTECH Găng tay kiểm tra Nitrile không bột

Còn hiệu lực

49999 000.00.19.H29-210122-0008 210000243/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH GEMS

Còn hiệu lực

50000 000.00.19.H29-210716-0002 210000775/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH FUJIWA VIỆT NAM NƯỚC MUỐI SÚC MIỆNG ION MUỐI

Còn hiệu lực