STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
50021 000.00.19.H26-210804-0020 210000378/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU BÌNH AN

Còn hiệu lực

50022 000.00.19.H26-210806-0013 210001233/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ VÀ KHOA HỌC AN BÌNH Que (tăm bông) lấy mẫu bằng nhựa loại tiệt trùng, kích thước 15cm

Còn hiệu lực

50023 000.00.19.H26-210806-0020 210000379/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH ELITE YOUNG

Còn hiệu lực

50024 000.00.19.H26-210806-0016 210001234/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ VIETSAFE NƯỚC SÚC MIỆNG

Còn hiệu lực

50025 000.00.19.H26-210806-0018 210001235/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ ÁNH DƯƠNG XỊT HỌNG ÁNH DƯƠNG

Còn hiệu lực