STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
50026 18009299/HSCBA-HCM 180001553/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ NHÃN KHOA PHÁT MINH Dụng cụ phẫu thuật nhãn khoa (Frimen)

Còn hiệu lực

50027 18010490/HSCBA-HCM 180001554/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM Áo bảo hộ y tế

Còn hiệu lực

50028 18010493/HSCBA-HCM 180001555/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM Nón y tế

Còn hiệu lực

50029 18010494/HSCBA-HCM 180001556/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM Bao giày y tế

Còn hiệu lực

50030 18010525/HSCBA-HCM 180001557/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ AN PHA GIƯỜNG KHÁM BỆNH - PD-100E

Còn hiệu lực