STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
50026 000.00.19.H29-211016-0001 210000794/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ MINH ĐỨC Khẩu trang y tế phòng nhiễm khuẩn

Còn hiệu lực

50027 000.00.19.H29-211019-0001 210000250/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THIẾT BỊ Y TẾ Á CHÂU

Còn hiệu lực

50028 000.00.19.H29-211012-0005 210000251/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI GUBA STORE

Còn hiệu lực

50029 000.00.19.H29-210614-0003 210000795/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN WAKAMONO Khẩu trang y tế AMERICANA DISPOSABLE FACE MASK

Còn hiệu lực

50030 000.00.17.H54-210923-0001 210000011/PCBMB-TB

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU - NHÀ THUỐC LONG CHÂU 211

Còn hiệu lực