STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
50031 17000157/ĐKLH-BYT-TB-CT 2100616ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ - DỤNG CỤ Y KHOA TÂN MAI THÀNH Máy trị liệu tần số thấp

Còn hiệu lực

50032 17000754/ĐKLH-BYT-TB-CT 2100742ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Ống thông can thiệp mạch thần kinh

Còn hiệu lực

50033 000.00.04.G18-210804-0001 2100613ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH DENTSPLY SIRONA VIỆT NAM Máy X-quang răng toàn cảnh

Còn hiệu lực

50034 000.00.04.G18-210206-0004 2100800ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH ICT VINA Trụ chân răng nhân tạo

Còn hiệu lực

50035 19009159/ĐKLH-BYT-TB-CT 2100614ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH GE VIỆT NAM Máy X-quang chẩn đoán

Còn hiệu lực