STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
50041 000.00.19.H26-211004-0013 210001872/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ GREEN LIFE VIỆT NAM XỊT XOANG BÁCH TÂM XOAN

Còn hiệu lực

50042 000.00.19.H26-211006-0018 210001881/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CÔNG NGHỆ BIBITA NƯỚC SÚC MIỆNG RĂNG HỌNG

Còn hiệu lực

50043 000.00.19.H26-211006-0017 210001880/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CÔNG NGHỆ BIBITA DUNG DỊCH XỊT MŨI HỌNG

Còn hiệu lực

50044 000.00.19.H26-211004-0011 210001873/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH GIA ĐỨC PHÁT XỊT HỌNG

Còn hiệu lực

50045 000.00.19.H26-211004-0012 210001874/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH GIA ĐỨC PHÁT NƯỚC SÚC MIỆNG

Còn hiệu lực