STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
50056 19014518/HSCBA-HN 190001878/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH TIẾN BỘ QUỐC TẾ AIC SÀI GÒN Giường và tủ đầu giường phòng bệnh nhân

Còn hiệu lực

50057 19014511/HSCBA-HN 190001879/PCBA-HN

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HẢI MINH Thiết bị huấn luyện phản xạ nhanh

Còn hiệu lực

50058 19014517/HSCBA-HN 190001880/PCBA-HN

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN THIẾT BỊ Y TẾ 130 ARMEPHACO Tấm đầu và cuối giường bằng nhựa ABS

Còn hiệu lực

50059 19014516/HSCBA-HN 190001881/PCBA-HN

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN THIẾT BỊ Y TẾ 130 ARMEPHACO Tay quay cho Giường

Còn hiệu lực

50060 19014514/HSCBA-HN 190001882/PCBA-HN

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN THIẾT BỊ Y TẾ 130 ARMEPHACO Lan can hai bên bằng nhôm hợp kim

Còn hiệu lực