STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
50061 000.00.04.G18-210504-0002 2100421ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TÂM HỢP Ống thông cắt đốt điện sinh lý tim

Còn hiệu lực

50062 000.00.04.G18-210408-0016 2100431ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH FORTE GROW MEDICAL (VIỆT NAM) Ống thông dạ dày

Còn hiệu lực

50063 000.00.04.G18-210827-0002 2100426ĐKLH/BYT-TB-CT

Công ty cổ phần Meiko Automation Máy thở không xâm nhập

Còn hiệu lực

50064 000.00.04.G18-210409-0008 2100408ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH ANDAMAN MEDICAL VIỆT NAM Dụng cụ mở đường vào mạch máu

Còn hiệu lực

50065 19009179/ĐKLH-BYT-TB-CT 2100394ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH GE VIỆT NAM Holter huyết áp

Còn hiệu lực