STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
50061 18011229/HSCBA-HN 180001489/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ THÀNH AN Tủ sấy khô

Còn hiệu lực

50062 18009025/HSCBMB-HCM 180000181/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH VHL HEALTHCARE

Còn hiệu lực

50063 18011266/HSCBA-HN 180001477/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM THỐNG NHẤT DUNG DỊCH TẨY RỬA DỤNG CỤ Y TẾ MEDZAVY

Còn hiệu lực

50064 18011269/HSCBA-HN 180001478/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM THỐNG NHẤT Xà phòng tiệt khuẩn Medzavy

Còn hiệu lực

50065 18011712/HSCBMB-HN 180000207/PCBMB-HN

CÔNG TY HẢI HẰNG VẬT LIỆU MÁY NHA KHOA

Còn hiệu lực