STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
50071 000.00.19.H26-210730-0030 210001254/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ AN BÌNH Họ dụng cụ dùng cho phẫu thuật thần kinh sọ não, cột sống

Còn hiệu lực

50072 000.00.19.H26-210730-0028 210001255/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ AN BÌNH Họ dụng cụ dùng cho phẫu thuật họng, thanh quản

Còn hiệu lực

50073 000.00.19.H26-210804-0007 210000389/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Y TẾ MINH TÂM

Còn hiệu lực

50074 000.00.19.H26-210805-0018 210001256/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CÔNG NGHỆ BIBITA DUNG DỊCH AN XOANG

Còn hiệu lực

50075 000.00.19.H26-210805-0008 210000390/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ CTT VIỆT NAM

Còn hiệu lực