STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
50076 000.00.19.H26-210804-0007 210000389/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Y TẾ MINH TÂM

Còn hiệu lực

50077 000.00.19.H26-210805-0018 210001256/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CÔNG NGHỆ BIBITA DUNG DỊCH AN XOANG

Còn hiệu lực

50078 000.00.19.H26-210805-0008 210000390/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ CTT VIỆT NAM

Còn hiệu lực

50079 000.00.19.H26-210805-0001 210001257/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TRẦN MINH Bộ dụng cụ hỗ trợ sử dụng cho vật liệu cấy ghép dùng trong chấn thương chỉnh hình

Còn hiệu lực

50080 000.00.19.H26-210804-0011 210000391/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH CORSERVICE

Còn hiệu lực