STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
50081 18011210/HSCBA-HN 180001445/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH XNK TRANG THIẾT BỊ Y TẾ BMS Vật tư phẫu thuật nong mạch vành

Còn hiệu lực

50082 18011198/HSCBA-HN 180001447/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TẤT THÀNH Dung dịch xịt mũi Sani Spray

Còn hiệu lực

50083 18011199/HSCBA-HN 180001448/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TẤT THÀNH Dung dịch xịt mũi Sani Spray Baby

Còn hiệu lực

50084 18011203/HSCBA-HN 180001450/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG Dung dịch rửa dùng cho máy phân tích huyết học

Còn hiệu lực

50085 18011206/HSCBA-HN 180001452/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG Dung dịch pha loãng dùng cho xét nghiệm huyết học

Còn hiệu lực